• Trudno nie zauważyć, że w Reptach Śląskich trwa budowa kanalizacji. To II faza inwestycji. Dzielnicę czekają jeszcze roboty w ramach III fazy, na które właśnie otrzymano dofinansowanie.
    Trudno nie zauważyć, że w Reptach Śląskich trwa budowa kanalizacji. To II faza inwestycji. Dzielnicę czekają jeszcze roboty w ramach III fazy, na które właśnie otrzymano dofinansowanie.
26.08.2015

11 mln na kanalizację

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zapadła decyzja o przyznaniu Tarnowskim Górom dofinansowania na kontynuację budowy kanalizacji. Chodzi o III fazę, której koszt oszacowano na 16,4 mln zł. Dofinansowanie to prawie 11 mln zł.

Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III faza" to kontynuacja zadań zrealizowanych w ramach I i II fazy budowy kanalizacji. Długość sieci uzupełniającej, która zostanie wybudowana w ramach III fazy inwestycji, wynosi 6 km. Prace obejmują skanalizowanie domostw, w których mieszka 771 osób. Dodatkowo projekt w Śródmieściu pozwolił podłączyć do sieci 133 mieszkańców. Koszt robót to 16,4 mln zł, a kwota dofinansowania - 10,9 mln zł.

Zakres prac obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora północnego w Czarnej Hucie, kanalizacji deszczowej oraz zbiornika wód deszczowych w rejonie ul. Towarowej, opracowanie dokumentacji projektowej dla dzielnicy Śródmieście oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.ul. Grzybowej i Bocznej oraz jej budowę. Budowana będzie także sieć kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Repty - etap II i III.

Ponieważ zadanie i tak byłoby realizowane za pieniądze z budżetu miasta, część prac już została wykonana. Na pozostałe ogłoszono przetarg. Kto będzie prowadził budowę, jeszcze nie wiadomo. Otwarcie ofert nastąpiło wczoraj, 2 lutego.

W tym roku realizowane będzie jedynie zadanie dotyczące Rept Śląskich. Budowę kanalizacji w rejonie ul.ul. Grzybowej i Bocznej dodatkowo połączono z nową, Centralną Oczyszczalnią Ścieków. Do tej pory nieczystości z tego rejonu płynęły do oczyszczalni na terenie dawnych Zakładów Chemicznych.

Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ale przy takich zadaniach, jak III faza budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach, dysponentem pieniędzy jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.