13.02.2018

120 tysięcy do podziału

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz drugi na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Konkursy adresowane są do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w powiecie tarnogórskim.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono w sumie 120 tys. zł - na kulturę 50 tysięcy, resztę na sport. Wnioskodawcy mogą otrzymać do 80 proc. wartości zadania, ale nie więcej niż 5 tys. zł. W obydwu konkursach termin składania ofert upływa 2 marca.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach tel. 32 381 87 65. (eka)


Artykuł ukazał się w GWARKU 7/2018 z 13.02.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.