07.01.2020

160 procent podwyżki. Śmieciami po kieszeni

W Ożarowicach opłata za odbiór posegregowanych śmieci wzrosła o 160 proc. W Krupskim Młynie jest jeszcze drożej. W Tworogu za odpady niesegregowane miesięczna opłata od osoby wynosi 75 zł. Rynek śmieci jest coraz bardziej nieprzewidywalny. – Nie minęły trzy miesiące od zawarcia umowy i wykonawca wystąpił do nas o podwyższenie wynagrodzenia o 10 proc. – mówi Klaudiusz Kandzia, burmistrz Kalet.

W Tarnowskich Górach stawka za odpady segregowane wynosi 21 zł, za niesegregowane - 42 zł. Mają obowiązywać do końca czerwca 2021 r.

– Nie otrzymujemy żadnych pism od wykonawcy w sprawie podwyżek. Wszystko, łącznie ze wzrostem kosztów związanych z ewentualnym wprowadzaniem transportu niskoemisyjnego, zostało przewidziane na etapie przygotowywania przetargu – mówi burmistrz Arkadiusz Czech. – Warto zwrócić uwagę na to, że zakres usług jest u nas bardzo szeroki. Prowadzimy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, a nie wszystkie gminy go mają. Dwa razy do roku organizujemy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Jeżeli w gminie nie ma takiej zbiórki i zapewnionego PSZOK-u, to łatwo domyślić się, ile starych mebli i odpadów poremontowych trafia do pieców czy na dzikie wysypiska śmieci. Finansujemy też zbiórkę starych leków w aptekach, rozdajemy worki na liście i skoszoną trawę itd.

W Kaletach przetarg na odbiór odpadów rozstrzygnięto we wrześniu, ale firma już chce podwyżki, choć stawki według umowy miały obowiązywać do grudnia 2020 r. Kalety zorganizowały przetarg w ramach grupy zakupowej razem z Woźnikami, Pawonkowem i Kochanowicami. Miesięczna stawka od osoby za odpady segregowane wynosi 19 zł, a zmieszane 30 zł. Obowiązują od października, a umowę podpisano na 15 miesięcy. Przetarg wygrała firma PZOM Waldemar Strach z Konopisk.

– Nie minęły trzy miesiące i wykonawca wystąpił do nas o podwyższenie wynagrodzenia o 10 proc. Odmówiliśmy mu – mówi burmistrz Klaudiusz Kandzia. – Ale wiemy, że przygotowuje kolejny wniosek o podwyżkę. Uzasadnia to tym, że zaszły okoliczności, których nie był w stanie przewidzieć przed przystąpieniem do przetargu. To na przykład wzrost opłat za energię elektryczną, opłat na RIPOK-ach.

W Radzionkowie nowe stawki opłat za śmieci są od czerwca ubiegłego roku. Mieszkańcy płacą 15,50 zł za odpady segregowane. Stawka jest niższa, 10,50 zł w przypadku rodzin wielodzietnych. Ci, którzy śmieci nie segregują, płacą 23 zł. Umowa obowiązuje do końca roku.

Mieszkańcy Miasteczka Śląskiego od lutego za śmieci zapłacą dwa razy więcej. Teraz stawki to 14 zł za odpady segregowane i 25 zł za niesegregowane. Po podwyżkach będzie to odpowiednio 25 i 50 zł. Uchwałę w tej sprawie radni przyjęli w grudniu. Zmieni się sposób wywozu odpadów wielkogabarytowych – nie będzie ustawiania kontenerów w określonych miejscach, tylko wystawka przed domami.

– Żaden z górnolotnych celów ustawy śmieciowej nie został zrealizowany. Dzikich wysypisk może i ubyło, ale teraz mamy płonące wysypiska. Tak naprawdę ta ustawa powinna pójść do śmieci. Lepszy byłby wolny rynek, tak by mieszkańcy sami zawierali umowy z firmami – zauważył burmistrz Michał Skrzydło. Zwrócił uwagę, że ceny galopują w całej Polsce, a w połowie gmin w przetargu startuje tylko jedna firma, są monopole. Do tego rośnie opłata za śmieci składowane na wysypiskach.

Burmistrz przekonywał, że na pierwszej linii frontu są samorządowcy i to na nich skupia się niezadowolenie mieszkańców z powodu podwyżek opłat za wywóz śmieci. – Tymczasem głosujemy nad czymś, na co nie mamy absolutnie żadnego wpływu – mówiła radna Irena Lukosz-Kowalska.

W Świerklańcu nowe stawki są od 26 maja ubiegłego roku i umowa na nie obowiązuje do końca tego roku. Podwyżek więc nie będzie. I tak za odpady segregowane opłata wynosi 21 zł, za niesegregowane – 42 zł.

Podwyżka nie ominęła Krupskiego Młyna. Stawki od osoby wzrosły z 15,50 zł na 27 zł (segregowane) i z 25 zł na 54 zł (zmieszane). Nowe opłaty wejdą w życie od lutego. Pewne zmiany dotyczą regulaminu – na PSZOK będzie można zawieźć odpady dwa razy w tygodniu, a nie tak jak do tej pory 4 razy. Będzie można to zrobić również w dwie soboty każdego miesiąca. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie lokalizacja PSZOK-u. Do tej pory był to Lubliniec i niestety, z punktu korzystało niewielu mieszkańców.

Gmina Krupski Młyn unieważniła pierwszy przetarg, bo zaproponowane kwoty były znacznie wyższe od tej, jaką władze przeznaczyły na ten cel. W kolejnym wziął udział tylko tarnogórski Remondis. Jak informuje gmina przewidywane wynagrodzenie łączne dla wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców w 2020 r. wynosić będzie: 854 tys. zł, natomiast za rok 2019 r. była to kwota 493 tys. zł. Na podwyżkę przełożyły się wzrosty tzw. opłaty marszałkowskiej, kosztów pracy oraz stawek za przyjmowanie wysegregowanych odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru przez przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem. Wzrosły też wymogi w zakresie bezpieczeństwa odpadów, ich składowania i magazynowania.

W Tworogu nowa opłata za wywóz śmieci wynosi 25 zł (segregowane) i 75 zł (zmieszane) od osoby. Podwyżka tak jak w innych gminach jest spora, poprzednie stawki to 17,50 zł i 35 zł. Dlatego wzbudziła dużo emocji wśród radnych. – To zbyt radykalna podwyżka, będę głosowała przeciwko – oświadczyła radna Danuta Elwart z opozycyjnego Przyjaznego Samorządu. – Zgadzam się, że podwyżka jest drastyczna, ale jest nieunikniona, tak jak w całej Polsce. System nie funkcjonuje dobrze. Pozostaje nam apelować do parlamentarzystów, żeby się tym zajęli i wprowadzili lepsze przepisy – odpowiadał wójt Eugeniusz Gwóźdź. Podkreślał, że na wzrost stawek złożyły się inne podwyżki. Przykładowo opłata środowiskowa od jednej tony odpadów wzrośnie z obecnych 170 zł do 270 zł w 2020 roku.

Ostatecznie uchwałę podjęto większością głosów. Różnie zagłosowali radni z Przyjaznego Samorządu: dwa głosy były za, dwa przeciw, jeden wstrzymujący się.

– Cieszę się że reszta radnych była konsekwentna, temat był szeroko dyskutowany na komisjach. Wiem, że stawki są wysokie, ale nie jest to wina samorządów, jak mówi się np. w mediach publicznych. Gmina może tylko przygotować przetarg i go przeprowadzić. Nie możemy nawet dopłacać do systemu. Gdybyśmy nie podjęli uchwały, byłoby zarządzenie zastępcze wojewody śląskiego. Problem jest w przepisach, czym powinni zająć się rządzący i skorzystać np. z wzorców stosowanych w Niemczech – komentował wójt Gwóźdź po sesji.

W gminie Ożarowice za segregowane odpady trzeba będzie zapłacić miesięcznie 26 zł od osoby, co oznacza podwyżkę o 160 procent. Dotychczasowa opłata w wysokości 10 zł na miesiąc należała do najniższych w powiecie. W przypadku zadeklarowania korzystania z kompostownika na bioodpady, opłata miesięczna od osoby będzie niższa o 1 zł. W razie niewypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawkę podwyższonej opłaty określono na 52 zł. Do tej pory opłata za niesegregowane śmieci wynosiła 18 zł.

Uchwały przyjęto głosami 9 radnych, 2 było przeciw. W głosowaniu nie uczestniczyło 4 radnych, którzy nie byli obecni na sesji. Przewodniczący RG Marian Czernikarz poinformował, że wszyscy czworo usprawiedliwili swoją nieobecność.

Mieszkańcy gminy Zbrosławice zapłacą za śmieci tyle, co w minionym roku. Stawka za odpady segregowane wynosi 19 zł miesięcznie od osoby, a za odpady niesegregowane 30 zł. Stawki te weszły w życie 1 czerwca 2019 r. i powinny obowiązywać aż do końca 2021 r. Wcześniej wynosiły odpowiednio 11 zł za segregowane i 17 zł za zmieszane. – Cieszymy się, że byliśmy przewidujący, podpisując tak korzystną umowę – mówi wójt Wiesław Olszewski.

(red.)


Artykuł ukazał się w GWARKU 1/2020 z 07.01.2020

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.