•  Otrzymując dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach szkoły mają szansę na utworzenie ciekawych pracowni, w których uczniowie będą mieli szansę eksperymentować. Na zdjęciu otwarcie zielonej pracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Strzybnicy.
     Otrzymując dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach szkoły mają szansę na utworzenie ciekawych pracowni, w których uczniowie będą mieli szansę eksperymentować. Na zdjęciu otwarcie zielonej pracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Strzybnicy. Fot. Jarosław Myśliwski
24.05.2019

3 mln zł na zielone pracownie

W tym roku na utworzenie 87 zielonych pracowni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 3 mln zł. Wśród laureatów konkursu są szkoły z powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego.

Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe z województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie pn. "Zielona pracownia_projekt 2019".

Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniono, biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Kalety otrzymały 28 910 zł na utworzenie pracowni Nasza H2O w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach–Miotku. W Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach powstanie pracownia Nowy Ląd, a dotacja to 30 tys. zł. Podobną kwotę otrzymał Świerklaniec na pracownię Młodzi Przyrodnicy w Zespole Szkolno–Przedszkolnym oraz Ożarowice na Naszą Naturę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku. W Kamieńcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II powstanie Naukowa ekoprzygoda, a dotacja wyniosła 29 972 zł. Lubliniec i Woźniki otrzymały po 30 tys. zł na Bądź jak my - bądź eko(i)logiczny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte oraz Zielono mi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach. W Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Rusinowicach powstanie EKObaza, dotacja wyniosła 29 942 tys. zł.

Podsumowując 5 edycji konkursów – "Zielona pracownia_projekt" i "Zielona Pracownia" fundusz przeznaczył 8 536 925 zł na utworzenie 250 zielonych pracowni w województwie śląskim. (mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 20/2019 z 21.05.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.