•  Wśród laureatów konkursu jest Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach. Dyplom z rąk prezesa Andrzeja Pilota odebrał dyrektor Józef Caus.
    Wśród laureatów konkursu jest Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach. Dyplom z rąk prezesa Andrzeja Pilota odebrał dyrektor Józef Caus. Fot. Archiwum WFOŚiGW
06.05.2017

7 szkół otrzyma pieniądze na zielone pracownie

Rozstrzygnięto konkurs na projekty zielonych pracowni. Wśród laureatów są szkoły z powiatu tarnogórskiego.

Na tegoroczną edycję konkursu "Zielona pracownia_projekt" wpłynęła rekordowa liczba prac - 132. To prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na nagrody 180 tys. zł, laureaci mogą liczyć na kwoty do 6,5 tys. zł. Projekty oceniano pod względem funkcjonalności, estetyki, innowacyjności rozwiązań, a także różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

28 placówkom przyznano nagrody. Wręczono też pięć wyróżnień, które otrzymali m.in. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach - laptop oraz Szkoła Podstawowa w Czekanowie - mikroskop.

– Zwycięzcy mają otwartą drogę do konkursu już na realizację projektów. Ci, którzy nie otrzymali dofinansowania lub w ogóle nie brali udziału w konkursie na projekty, oczywiście mogą także ubiegać się o dotację na utworzenie pracowni, ale projekty będą musieli sfinansować we własnym zakresie – mówi prezes Andrzej Pilot.

W konkursie na utworzenie zielonych pracowni można otrzymać dofinansowanie do wysokości 80 proc., ale dotacja nie może przekroczyć 30 tys. zł. 20 proc. kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu "Zielona pracownia_projekt 2017".

Laureaci konkursu Zielona Pracownia Projekt 2017 z powiatu tarnogórskiego:

Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

Przygotowywana pracownia ma stać się nowoczesnym multimedialnym centrum informacji fizyko-chemiczno-ekologiczne. Nowoczesność zagwarantują nowe, estetyczne, funkcjonalne meble, tablica multimedialna z projektorem i kompletem głośników oraz tablica magnetyczna. Całość uzupełni duża ilość pomocy naukowych.

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

W nowej pracowni planuje się: modernizację stanowisk dla uczniów (zamiana pojedynczych ławek na stoły do pracy grupowej), na głównej ścianie wykonany zostanie mural przedstawiający popularne rośliny zagospodarowania ogrodów lub przykładowa wizualizacja ogrodu. Zakupiony zostanie sprzęt do badań (lupy, mikroskop, plansze, profile glebowe). Pracownia będzie wykorzystywana do projektowania terenów zielonych, małej architektury, nasadzeń roślin ozdobnych.

Szkoła Podstawowa w Kopienicy

Planuje się zakup wyposażenia pracowni (stoły, krzesła, tablice szkolne, gabloty), pomocy naukowych wspomagających proces nauczania.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowskich Górach

Dotychczasowe pomieszczenie wyposażone jest w meble z lat 80. ubiegłego wieku, co rzutuje na atmosferę nauczania. Pomoce dydaktycznie także nie należą do nowych. Stąd pomysł, by wystartować w konkursie na projekt nowej pracowni. Wiele prac remontowych zostanie wykonanych siłami własnymi szkoły, a pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego.

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Szkoła Podstawowa nr 4 w Radzionkowie

Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego uczniom, w którym zdobywanie wiedzy kojarzyć się będzie wyłącznie z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata. W zagospodarowaniu pracowni zastosowano trzy główne założenie: sprzyjający klimat płynący z obcowania z naturą, zaawansowanie technologiczne, doskonalenie umiejętności obserwacyjnej w dziedzinie nauk badawczych.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim

Wykopalisko wiedzy – taką nosi nazwę projektowana pracownia, która swym wystrojem i wyposażeniem ma umilić i ułatwić naukę. Dodatkowo zaplanowano zakup nowoczesnego sprzętu technicznego wspomagającego proces nauczania.

Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach

Sala przeznaczona na ekopracownię przejdzie całkowitą metamorfozę, zmieni się praktycznie wszystko: od podłogi po sufit, by nauka nie męczyła, a zgromadzone pomoce naukowe ułatwiały poznawanie nowych zjawisk.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 18/2017 z 09.05.2017

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.