•  
      Fot. Alicja Jurasz
18.02.2020

8 tysięcy drzew pod topór

Jak dużo drzew wycina się w Tarnowskich Górach? Dane z trzech ostatnich lat mówią o tym, że może być to nawet 8 tysięcy. To tak, jakby z miasta zniknęły dwa parki. Tymczasem w planach jest wycinka ponad 900 drzew z parku Miejskiego.

W mieście wycinkami zajmuje się kilka różnych instytucji. Przy drogach tnie Zarząd Dróg Powiatowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tereny leśne to głównie kompetencje Lasów Państwowych.

My skupiliśmy się na wycinkach, za które odpowiada miasto. Do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim zwracają się firmy, parafie oraz instytucje publiczne jak szpitale. O zamiarze wycięcia drzewa lub drzew informują mieszkańcy. Jeśli urząd nie wnosi sprzeciwu – można ciąć. Wreszcie sam urząd składa do innych instytucji np. starostwa powiatowego lub gmin wnioski o wycinkę na własnym terenie.

Wystąpiliśmy do tarnogórskiego urzędu miejskiego o udostępnienie danych z ostatnich trzech lat (szczegóły w tabelce). Wydział Ochrony Środowiska przy udzielaniu odpowiedzi zaznaczył, że zezwolenie na usunięcie drzewa nie jest równoznaczne z wycinką. Wnioskodawcy nie mają obowiązku informowania urzędu o tym, czy wytną drzewo, czy nie. Można postawić pytanie: po co więc składają wniosek?

Rekordowy pod względem wycinek był rok ubiegły. Miasto wycięło 1928 drzew. W przypadku osób prywatnych zezwolenia dotyczyły 987 drzew, a instytucji i firm – 1184. W sumie bilans za 2019 to 4099 drzew mniej.

Wg danych z 2018 roku dotyczących zieleni Tarnowskie Góry nie wypadają źle na tle innych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Lasy zajmują 3 tys. hektarów, co daje 7. miejsce na 41 gmin w GZM. Parki zajmują 209 ha i lepiej od Tarnowskich Gór wypadają tylko Tychy i Chorzów. Zieleńce i tereny osiedlowej zieleni dają nam 10. miejsce w Metropolii. Ale już udział parków, skwerów i zieleni na osiedlach w skali całego miasta to już jedynie 3,3 proc.

Nasadzenia za 2018 rok to 341 drzew, w tym czasie wycięto 2111.

Alicja Jurasz


Artykuł ukazał się w GWARKU 7/2020 z 18.02.2020

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.