• Dawny dworzec kolejowy w Miedarach coraz bardziej popada w ruinę.
    Dawny dworzec kolejowy w Miedarach coraz bardziej popada w ruinę. Fot. Krzysztof Garczarczyk
17.08.2015

Alarm dla dworca

Gdy w 1928 roku, po niemieckiej stronie Górnego Śląska, oddano do użytku linię kolejową z Zabrza Mikulczyc do Tworoga jej niewątpliwą ozdobą były okazałe budynki dworców – w tym w Wieszowie, Zbrosławicach i Miedarach – znajdujące się na terenie obecnej gminy Zbrosławice. Ruch pociągów na dawnej linii kolejowej nr 178 zamarł ostatecznie w końcu lat dziewięćdziesiątych, ale obiekty te zachowały się do dziś.

Krzysztof Garczarczyk

W dawnych budynkach dworcowych w Wieszowie i Zbrosławicach mieszkają lokatorzy, ale niezamieszkany dworzec miedarski coraz bardziej popada w ruinę. "Budynek i teren wokół są w stanie opłakanym. W wyniku wielokrotnych wizji w terenie możemy przypuszczać, że jest to miejsce schadzek i schronienia bezdomnych, które – jeżeli nie zostanie prawidłowo zabezpieczone i zagospodarowane - grozi niebezpieczeństwem i dewastacją. Budynek ulega dewastacji, stan zagospodarowania nieruchomości jest niechlubną wizytówką naszej miejscowości, świadczy również o nieudolnym gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa przez PKP S.A." - pisały jeszcze w lutym 2014 r., w interpelacji do wójta gminy Zbrosławice, radne Justyna Dziemba i Krystyna Graca, zwracając się o rozważenie możliwości przejęcia dworca w Miedarach przez gminę.

Od tego czasu minęły kolejne miesiące, a stan dworca jest coraz gorszy. Teren wokół niego i, położonego tuż obok, mniejszego budynku sanitarno-gospodarczego porasta wysoka trawa, zielsko i chaszcze, rojące się od owadów. — Nie tak dawno budynek został podpalony, co jeszcze bardziej pogorszyło stan obiektu. Dworzec, który trwale wpisał się w krajobraz naszej miejscowości bezpowrotnie niszczeje, choć mieszkańcy Miedar domagają się jego ochrony i zagospodarowania — mówi radna Krystyna Graca.

Dokończenie w Gwarku nr 32 z 18.08.2015 r.


komentarze
z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.