• W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
    W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Fot. Jarosław Myśliwski
01.03.2016

Ambitny wypoczynek ze wsparciem funduszu

Około 1000 dzieci odpoczywało w czasie tegorocznych ferii na różnego rodzaju wyjazdach, dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz przeznaczył na ten cel prawie 200 tys. zł. Rozmawiano o tym podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, gdzie regularnie organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

— Podczas tygodniowych turnusów realizowane były programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej — powiedział w ubiegły piątek Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zajęcia edukacyjne dotyczące ekologii prowadzi m.in. Śląski Ogród Botaniczny w dwóch ośrodkach: Mikołowie i Radzionkowie. W zeszłym roku uczestniczyło w nich ponad 12 tys. osób. Radzionkowska placówka powstała zaledwie rok temu. — Zespół w Radzionkowie zyskał dużą autonomię i bardzo się z tego cieszę, że jest w stanie realizować tak duże projekty. Bardzo aktywnie uczestniczy w nich WFOŚiGW w Katowicach, ale staramy się też pozyskiwać dofinansowanie z innych źródeł. Aktywność, to że jesteśmy w stanie zbudować silny ośrodek, to także zasługa miasta Radzionków. Bez tego wsparcia byłoby nam bardzo trudno. Mamy tutaj taką fantastyczną synergię — powiedział Paweł Kojs, dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

— Z radzionkowskiego ośrodka korzystają nie tylko dzieci z Radzionkowa, ale także wielu innych miejscowości powiatu tarnogórskiego. Na sam ogród botaniczny w ciągu ponad 20 lat działalności fundusz przeznaczył ponad 2,5 mln zł i to nie jest ostatnie słowo. Zastanawiam się, w jaki sposób jeszcze bardziej rozpropagować idee i wartość wszystkich projektów edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska, które realizuje Śląski Ogród Botaniczny — stwierdził prezes Pilot.

W 2015 roku fundusz podjął decyzję o dofinansowaniu dwóch zadań – "Rozbudowa kolekcji sadowniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (etap V) oraz założenie kolekcji lokalnie uprawianych odmian drzew owocowych w Radzionkowie (etap I)", na które przyznano dotację w wysokości ponad 25 tys. zł oraz "Doposażenie Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej, działającej przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie" – dotacja w wysokości ponad 32 tys. zł.

— Na rozwinięcie zieleni musimy jeszcze poczekać, bo tego nie da się osiągnąć w ciągu roku. Natomiast, biorąc pod uwagę samą działalność zajęcia edukacyjne to już osiągnięto duży sukces. W czasie ferii dzieci są pod dobrą opieką, a dodatkowo dowiadują się wielu ciekawych i wartościowych rzeczy — podsumował prezes Pilot.

Jarosław Myśliwski

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 9 z 01.03.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.