•  W większości gospodarstw domowych w gminie Tworóg są stare systemy ogrzewania, które znacząco pogarszają stan powietrza.
     W większości gospodarstw domowych w gminie Tworóg są stare systemy ogrzewania, które znacząco pogarszają stan powietrza. Fot. Jarosław Myśliwski
13.09.2018

Bez azbestu i z programem ograniczenia niskiej emisji

Tworóg otrzymał 158 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji. Fundusz dał też pieniądze na usuwanie azbestu w gminie.

O szkodliwości azbestu nikogo nie trzeba przekonywać. W ubiegły czwartek Rada Gminy w Tworogu przyjęła regulamin udzielania i rozliczania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Pieniądze można otrzymać na demontaż wyrobów zawierających azbest oraz usunięcie takich wyrobów złożonych na posesji, transport i unieszkodliwienie powstałego odpadu na przystosowanym składowisku. Dotacja ma pokryć całość poniesionych kosztów. W Tworogu azbest zostanie usunięty z trzech budynków mieszkalnych, 15 budynków gospodarczych i zabrany z 13 posesji, na których go wcześniej składowano. Koszt gminy to zaledwie 300 zł. Jak informuje WFOŚiGW dotacja funduszu wyniesie do 50 tys. zł na cały program. Koszty programu ograniczenia niskiej emisji, na który umowę z WFOŚiGW w Katowicach podpisano w połowie sierpnia, przekroczą w Tworogu 1 mln zł. Połowę pieniędzy mają wyłożyć mieszkańcy, 367 tys. zł gmina, a dotacja funduszu wyniesie 158 tys. zł.

Program poprzedziły badania ankietowe, przeprowadzone wśród mieszkańców gminy Tworóg. Ustalono, że średnia wieku budynków ankietowanych to 38 lat. Budynki indywidualne opalane są przede wszystkim paliwem stałym, w tym 90 proc. węglem kamiennym, pozostałe miałem, drewnem, ekogroszkiem (8 proc.). W większości gospodarstw domowych w gminie Tworóg są stare systemy ogrzewania, które znacząco pogarszają stan powietrza.

Program polega na wymianie starego kotła centralnego ogrzewania, niskowydajnego, nieekologicznego na nowe wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła, spełniające określone kryteria. Dotyczy to pieców opalanych paliwem stałym w 79 budynkach. W 61 mają zostać zamontowane kotły opalane eko-groszkiem, w 14 gazem ziemnym, w trzech opalane biomasą, a jeden na olej opałowy. W przypadku pieców na paliwo stałe będą to urządzenia nowej generacji, bez dodatkowego rusztu oraz możliwości jego montażu, z automatycznym załadunkiem paliwa, spełniający wymagania klasy 5 w zakresie emisji sprawności cieplnej według normy PN-EN 303 – 5:2012.

Program nie może obejmować wymiany kotła w budynkach, które są nowo wybudowane, gdyż w takich powinno, zgodnie z prawem budowlanym, funkcjonować nowoczesne źródło ciepła.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 36/2018 z 11.09.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.