• Na terenie wielu jurajskich rezerwatów znajdują się jaskinie, w których zimują nietoperze.
    Na terenie wielu jurajskich rezerwatów znajdują się jaskinie, w których zimują nietoperze. Fot. Jarosław Myśliwski
08.03.2016

Bezpieczniej dla turystów

Zbliżająca się wiosna i coraz cieplejsze dni zachęcają do spacerów oraz nieco dłuższych wędrówek. Przygotowano na nie jurajskie rezerwaty przyrody – Ostrężnik, Parkowe, Sokole Góry i Zielona Góra. Jesienią wycięto tam drzewa zagrażające turystom wędrującym szlakami. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na ten cel prawie 50 tys. zł.

Wymienione rezerwaty należą do najcenniejszych, ale jednocześnie do najbardziej uczęszczanych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Problem polega tutaj na zachowaniu równowagi pomiędzy ochroną przyrody, a udostępnianiem jej turystom, co ma wymiar edukacji ekologicznej. Wielokrotne oględziny w terenie wykazały, że na tych obszarach zapewnienie bezpieczeństwa polega w pierwszej kolejności na usunięciu martwych i chorych drzew, które nie przedstawiają ponadprzeciętnych wartości krajobrazowych i przyrodniczych, zagrażają natomiast bezpieczeństwu osób przebywających na szlakach oraz ścieżkach. Drzewa o ponadprzeciętnej wartości nie zostały wycięte, ale poddane pielęgnacji polegającej na – usunięciu posuszu w koronach, redukcji koron, poprawieniu statyki. W sumie wycięto 535 drzew, a zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzono na ośmiu. Pnie i konary pozostawiono na terenie rezerwatów do naturalnego rozkładu.

Ostrężnik jest leśnym rezerwatem przyrody, utworzonym w 1960 r., chroniącym fragment lasu bukowego. Przez obszar chroniony przebiega pieszy szlak warowni jurajskich. Rezerwat Przyrody Parkowe został utworzony w 1957 r., obejmuje dolinę rzeki Wiercicy wraz z fragmentami lasu o charakterze pierwotnym oraz licznymi wapiennymi ostańcami. Przez teren rezerwatu przechodzą: ścieżka edukacyjna Związku Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, ścieżka rowerowa i Szlak Orlich Gniazd. Rezerwat Zielona Góra utworzony został w 1953 r. – chroni wzgórze wapienne wraz z ostańcami i jaskinią z imponującymi stalagnatami. Przez teren przebiega ścieżka edukacyjna. Rezerwat Sokole Góry został również utworzony w 1953 r., obejmuje kilka wapiennych wzgórz wraz z ostańcami, jaskiniami i schroniskami skalnymi. Przez rezerwat przebiega ścieżka edukacyjna ZPKWŚ i Szlak Orlich Gniazd. Dodatkowo na granicach rezerwatu przebiegają dwa szlaki piesze.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 11 z 15.03.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.