• Wiek ściętego drzewa można łatwo policzyć za pomocą pierścieni rocznego przyrostu. Wie to każdy harcerz.
    Wiek ściętego drzewa można łatwo policzyć za pomocą pierścieni rocznego przyrostu. Wie to każdy harcerz. Fot. Jarosław Myśliwski
02.07.2017

Cenny park Repecki

– W parku Repeckim rośnie najwięcej na Górnym Śląsku drzew pomnikowych. Około 2/3 drzewostanu przekracza 100 lat – mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Fundusz przeznaczył niedawno dla parku dwie dotacje: jedną na pielęgnację starodrzewu, drugą na tablice ścieżki edukacyjnej. Liczy ona prawie 1,5 kilometra, ma na niej zostać ustawionych 10 tablic edukacyjnych. Dotacja wynosi prawie 27 tys. zł, całkowity koszt projektu to 68 tys. zł.

Z kolei pieniądze na pielęgnację starodrzewu zostaną wydane na usunięcie wiatrołomów, drzew obumarłych czy zasiedlonych przez kornika drukarza. – W przypadku każdego drzewa decyzja jest konsultowana ze śląskim konserwatorem zabytków w Katowicach. Fundusz co roku razem z Tarnowskimi Górami wykłada pieniądze na pielęgnację parku Repeckiego. W tym roku dotacja wynosi 81 tys. zł, a całkowity koszt prawie 119 tys. zł. – mówi prezes Pilot.

Park Repecki jest miejscem spacerowym dla pacjentów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Jerzego Ziętka. Poza walorami przyrodniczymi są tu pozostałości pogórniczych wyrobisk. Dlatego można też tutaj spotkać turystów odwiedzających Sztolnię Czarnego Pstrąga. Otwartą w 1957 roku podziemną trasę turystyczną poprowadzono fragmentem sztolni Fryderyk. Na terenie parku widać dwie rotundy szybów Ewa i Sylwester, prowadzących do podziemi, tam pokonuje się łodziami 600-metrowy odcinek. Park Repecki jest ulubionym miejscem rekreacji wielu tarnogórzan.

Miejsce to ma bogatą historię. Jak podaje Tadeusz B. Hadaś w "Historii Tarnowskich Gór", w rozdziale "Przyroda dawniej i dziś",w 1820 roku las repecki stał się własnością tarnogórsko-świerklanieckiej linii rodu Henckel von Donnersmarck. Cztery lata później wybudowano zamek myśliwski, który stanął w najwyższym punkcie lasu, tam gdzie obecnie znajduje się parking. Las przekształcono w zwierzyniec, otaczając go murem z kamienia wapiennego. Aby ułatwić polowanie, wycięto część drzew.

Pod koniec XIX wieku zwierzyniec przekształcono w angielski park rezydencjonalny, spłaszczono i zaokrąglono wzgórza, wypełniono nierówności w dolinach. "Posadzono około 10 000 drzew (głównie buki i dęby) o wysokości 10 m metodą "zamarzniętej bryły". Zieleń zaprojektowano w ten sposób, aby w miarę oddalania się od wzniesionego w latach 1893-1898 nowego neorenesansowego pałacu znajdującego się w centrum parku, narastało wrażenie płynnego przejścia z naznaczonego ludzką myślą parku ku kwiecistym łakom i rozległym kompleksom "naturalnego lasu". Nieużytkowany zamek myśliwski przekształcił się w ruinę, którą rozebrano w 1971 roku, zakładając na tym miejscu duży parking. Pałac, spalony przez Armię Czerwoną i rozszabrowany w 1945 roku, wysadzono w powietrze w latach sześćdziesiątych decyzją władz partyjnych. Na jego miejscu powstał kompleks budynków Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji" — napisał Tadeusz B. Hadaś.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 26/2017 z 04.07.2017

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.