• Aby utrzymać populację płazów i gadów zakładane są specjalne remizy.
    Aby utrzymać populację płazów i gadów zakładane są specjalne remizy. Fot. Jarosław Myśliwski
05.10.2015

Chroniąc zwierzęta

“Ochrona zagrożonych wyginięciem zwierząt w 2015/2016 roku w Nadleśnictwie Świerklaniec” to projekt, który uzyskał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. We wrześniu zapadła decyzja zarządu funduszu dotycząca wsparcia tworzenia optymalnych warunków dla rzadkich i chronionych gatunków ptaków, płazów oraz gadów występujących na terenie świerklanieckiego nadleśnictwa.

Zgodnie z instrukcją ochrony lasu w Nadleśnictwie Świerklaniec, głównym czynnikiem zagrażającym rodzimej awifaunie jest zanik bądź degradacja naturalnych siedlisk, skutkujące niedostatkiem miejsc gniazdowania i żerowania. Tereny leśne nadleśnictwa to lasy ochronne znajdujące się w II, bądź III strefie uszkodzeń przemysłowych. — W związku z tym nadleśnictwo prowadzi przebudowę drzewostanów z pozostawieniem drzew biocenotycznych, dziuplastych itp. Dodatkowo, aby umożliwić utrzymanie licznej populacji chronionych ptaków, w lasach są wywieszane nowe budki lęgowe oraz czyszczone stare. W okresie zimowym – od późnej jesieni do wczesnej wiosny – kiedy warunki atmosferyczne utrudniają zdobycie pokarmu, wykładana jest karma dla ptaków. Dla płazów i gadów zakładane są specjalne remizy śródleśne, które dodatkowo są miejscem żerowania dla ptactwa — informuje Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na realizację zadania zarząd katowickiego WFOŚiGW postanowił przyznać dotację w wysokości prawie 22 tys. zł. To prawie 55 proc. kosztu całkowitego. W ramach projektu zostanie: zakupione 900 kg karmy, wyczyszczone ponad 1400 budek lęgowych, kupione i wywieszone 220 budek lęgowych oraz 100 szt. schronów dla nietoperzy, powstaną 3 remizy, 3 pojniki. Dzięki temu zostanie utrzymany prawidłowy stan liczebny: ok. 200 gatunków ptaków, 13 gatunków płazów i 6 gatunków gadów. 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 40 z 06.10.2015

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.