•  Malownicza Dolina Dramy jest tematem jednego z przystanków ścieżki edukacyjnej w parku Repeckim.
     Malownicza Dolina Dramy jest tematem jednego z przystanków ścieżki edukacyjnej w parku Repeckim. Fot. Jarosław Myśliwski
28.08.2019

Ścieżką do natury

Przyjemne z pożytecznym - tak w skrócie można określić ideę tworzenia przyrodniczych ścieżek edukacyjnych. Tworzone w ciekawych miejscach ułatwiają zrozumienie ich fenomenu.

Tworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych od lat wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Starsze zwykle ograniczają się do przygotowania i ustawienia tablic informacyjnych. Ścieżki przygotowane w ostatnich latach mają często formę interaktywną: to na przykład puzzle, które trzeba ułożyć, albo gra terenowa. Tablicom o różnych kształtach towarzyszą zwykle ławy, na których można odpocząć. Takie elementy ścieżki edukacyjnej można zobaczyć w parku Repeckim, o którym pisaliśmy niedawno. Tam jest zresztą najwięcej ścieżek przyrodniczych w Tarnowskich Górach. Ustawiły je z pomocą finansową katowickiego WFOŚiGW Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty Śląskie oraz Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. Magistrat za dotację funduszu poprowadził także ścieżkę edukacyjną w Dołach Piekarskich.

Tu była kopalnia

Znajdujący się w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Doły Piekarskie" został objęty ochroną w 2006 r. "Teren obejmuje obszary powyrobiskowe, gdzie od 1890 r. do początku XX wieku funkcjonowała odkrywkowa kopalnia żelaziaka brunatnego i dolomitu. Na początku lat 60. XX w. teren wyrobisk został częściowo zalesiony, natomiast w większości nastąpiła naturalna sukcesja. Obecnie na stokach dawnych wyrobisk znajduje się las zbliżony do grądu. Zbocza śródleśnych dolinek lokalnie porastają zbiorowiska murawowe, gdzie występują gatunki chronione np. dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny oraz gatunki chronione częściowo, tj. kruszyna pospolita, konwalia majowa. Zanotowano także wśród nich jedyne w granicach Tarnowskich Gór stanowisko goryczki orzęsionej – rzadkiej i objętej całkowitą ochroną prawną rośliny. W jednym z powyrobiskowych zagłębień znajduje się oczko wodne z fragmentami roślinności szuwarowej. W pobliżu stawu żyje wiele płazów m.in. trzy gatunki żab oraz ptaki np. skowronek, pliszka żółta, gąsiorek" – informuje Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.

Ku lepszemu zrozumieniu natury

Kilka ścieżek edukacyjnych utworzyło Nadleśnictwo Brynek. Poprowadzona w sąsiedztwie siedziby nadleśnictwa opowiada o pożytkach, które czerpiemy z lasu. Częścią ścieżki jest izba leśna wyposażona w gabloty i plansze tematyczne ukazujące m.in. walory przyrodnicze Nadleśnictwa Brynek. Są tutaj drewniane stoły i ławy oraz duży kominek, w którym po zajęciach można upiec kiełbaski. Obiekt umożliwia prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i dorosłych, dostępny jest zarówno dla osób miejscowych, jak też dla szerokiego grona turystów.

– W szkółce leśnej w Brzeźnicy mamy ścieżkę tematyczną "Leśne niemowlęctwo", a w Połomi prezentującą życie wodne w śródleśnych stawach – opowiada Adam Mazur, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek. – W miejscach postojowych przy drogach umieściliśmy przystanki edukacji przyrodniczo-leśniej. To 33 barwne, duże tablice, które w syntetyczny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia z dziedzin: leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody, ekologii, pełniąc tym samym ważną funkcje informacyjną i edukacyjną dla osób odwiedzających tereny leśne.

Ścieżkom towarzyszą wydane przez nadleśnictwo publikacje: "Drogi leśnej edukacji czyli leśnicy uczniom, uczniowie środowisku", "Przewodnik po przystankach edukacji przyrodniczo-leśnej czyli ku lepszemu zrozumieniu natury" i "Przewodnik po leśnej ścieżce dydaktycznej Nadleśnictwa Brynek dla dzieci. Na drodze do zrozumienia przyrody" z dodatkiem dla nauczycieli.

Pod trzema dębami

Nadleśnictwo Świerklaniec ma jedną ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną. Znajduje się w pobliżu leśniczówki w Truszczycy. Zatytułowana "Pod trzema dębami" ma charakter ogólnoprzyrodniczy. – Poza tablicami jest tam wiata z miejscem na ognisko oraz boisko do siatkówki i piłki nożnej. Po zajęciach edukacyjnych zwykle organizowane są tutaj zajęcia rekreacyjne – mówi Wojciech Kubica, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Świerklaniec.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 34/2019 z 27.08.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.