27.03.2019

Co zrobiono dla czystszego powietrza?

Do powietrza, którego jakość cały czas będzie dobra, jeszcze daleko, o czym świadczą wyniki pomiarów z ubiegłego tygodnia. Co nie znaczy, że nic nie zrobiono w ostatnich miesiącach, żeby było lepiej.

W Tarnowskich Górach trwa kolejny etap ograniczenia niskiej emisji. Jak informowaliśmy kilka tygodni temu w latach 2015-2018 zlikwidowano 239 starych kotłów i ocieplono 144 budynki. Do mieszkańców trafiło ponad 3,4 mln zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W minionym roku zlikwidowano 92 kotły węglowe i 9 gazowych oraz ocieplono 39 budynków.

Wymiar edukacyjny, a może nawet bardziej prewencyjny, miała akcja "Hajcujymy – Ne trujymy". Pomiar zanieczyszczeń powietrza z konkretnych kominów miał przekonywujący wpływ na wielu mieszkańców.

Radzionków

Miasto wydało 382 tys. zł na dofinansowanie mieszkańcom wymiany kopciuchów na nowoczesne źródła ciepła. Najczęściej były to dotacje w wysokości 4 tys. zł. Wymieniono w sumie 96 kotłów, najczęściej na gazowe (53), na ekogroszek (36), pellet (5), a w dwóch przypadkach zamontowano ogrzewanie elektryczne. Była to w porównaniu z poprzednimi latami rekordowa liczba, ale apetyty radzionkowian rosną i na ten rok złożono już 130 wniosków. W tym roku w Radzionkowie ma zostać uruchomiony program ograniczenia niskiej emisji z udziałem pieniędzy WFOŚiGW w Katowicach. Pochodzą one z umorzenia pożyczek funduszu dla miasta na inne przedsięwzięcia, które przyniosły efekty ekologiczne. Wtedy będzie też możliwość uzyskania dofinansowania na termomodernizację.

Trwa rewitalizacja osiedla Hugona, gdzie bloki są termomodernizowane i podłączane do sieci ciepłowniczej.

Lubliniec

Miasto dofinansowuje z budżetu wymianę starych kotłów. Po zakończeniu inwestycji właściciel może złożyć wniosek o zwrot części kosztów. Można się ubiegać o 50 proc. ceny zakupu kotła, ewentualnie także wkładu kominowego, ale nie więcej niż 4 tys. zł w przypadku modernizacji ogrzewania w domku jednorodzinnym i 2 tys. zł w mieszkaniu w bloku. W 2018 r. dofinansowano wymianę 52 kotłów na urządzenia opalane paliwem stałym kotły 5. klasy i gazowe.

Miasto wsparło finansowo także w ubiegłym roku termomodernizację obiektów dwóch wspólnot mieszkaniowych, otrzymały po 15 tys. zł. Pieniądze pochodziły m.in. z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, przyznanej Lublińcowi na inną proekologiczną inwestycję, która przyniosła oczekiwane skutki.

W 2018 r. wykonano termomodernizację połączoną z wymianą źródła ciepła w lublinieckim Przedszkolu nr 1. Na inwestycję, która kosztowała 215 tys. zł, miasto zdobyło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kalety

W styczniu 2018 r. podpisany został protokół odbioru końcowego prac związanych z montażem kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców Kalet. Ponad 3-milionowa dotacja umożliwiła wyposażenie blisko 400 gospodarstw domowych w nowoczesne instalacje, których zadaniem jest czerpanie energii słonecznej do produkcji ciepłej wody użytkowej. Całkowita wartość projektu przekroczyła 4 mln zł.

W ubiegłym roku rozpoczęła się termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury i Publicznego Gimnazjum. Miasto zdobyło na ten cel dotację w wysokości prawie 2 mln 350 tys. zł. W ramach projektu wykonywana jest kompleksowa termomodernizacja obu budynków, a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku gimnazjum wraz z montażem instalacji solarnej służącej do uzyskania ciepłej wody użytkowej i instalacji fotowoltaicznej. W Miejskim Domu Kultury przebudowano już kotłownię węglową na olejową, instalację c.o., wentylację, a także zamontowana zostanie instalacja solarna i odgromowa. Zakończenie robót zaplanowano na czerwiec 2019 r. Wcześniej w Kaletach poddano termomodernizacji wszystkie inne budynki użyteczności publicznej.
W ubiegłym roku, po kilku latach starań, zapadła decyzja o poprowadzeniu do Kalet sieci gazowniczej. – Ziemowit Podolski, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu, poinformował nas, że Kalety jako jedno z szesnastu miast województwa śląskiego zostały wpisane na listę zadań związanych z gazyfikacją Polski. W pierwszym półroczu 2019 r., w drodze przetargu publicznego, zostanie wyłoniony projektant. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2022 r. – poinformował nas w listopadzie burmistrz Klaudiusz Kandzia. Będzie to miało wpływ na jakość powietrza w mieście.

Kalety, jak wiele innych miejscowości, czekają na rozstrzygnięcie konkursów o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Miasto oczekuje na ocenę dwóch wniosków o przyznanie dotacji, która umożliwi mieszkańcom zamontowanie pompy ciepła lub wymianę dotychczasowego, nieekologicznego źródła ciepła na piec pelletowy lub gaz typu propan butan.Dotyczą prawie 200 gospodarstw domowych. Wartość całkowita projektu na pompy ciepła to ponad 1,4 mln zł, a drugiego – 1,1 mln zł.

Zbrosławice

W 2018 roku Rada Gminy Zbrosławice uchwaliła regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych na likwidację w budynkach jednorodzinnych źródeł ogrzewania opartych na paliwach węglowych i zastąpienie ich przyjaznymi środowisku. Gmina sfinansowała 12 wniosków. Łączna kwota wypłaconej dotacji wyniosła prawie 44 tys. zł. Spośród wypłaconych dotacji 11 zostało przeznaczonych na kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, natomiast jedna dotacja na kocioł opalany biomasą. Wszystkie urządzenia spełniają wymogi 5. klasy według kryteriów zawartych w normie PN-EN303-5:2012.
Zbrosławice, wspólnie z Piekarami Śląskimi, złożyły wniosek Niskoemisyjne gminy – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego. Dofinansowanie ma dotyczyć wymiany kotłów oraz założenia paneli fotowoltaicznych. Wynik weryfikacji wniosku ma być znany w drugim kwartale 2019 r.

Jak wiele innych gmin Zbrosławice prowadzą edukację ekologiczną w szkołach. Upoważnieni pracownicy urzędu gminy przeprowadzają kontrole, mające wykazać przypadki spalania odpadów w piecach.

Świerklaniec

Dobiega końca termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle Śląskim i Świerklańcu. Strażnica w Nakle Śląskim ma m.in. nową kotłownię gazową, a cały budynek został docieplony. Inwestycję sfinansowano ze środków gminy Świerklaniec. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu to inwestycja dofinansowana ze środków unijnych. Projekt obejmuje ocieplenie ścian, wymianę ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej, bramy wjazdowej, wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Trwa również termomodernizacja budynku OSP w Orzechu. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2019 r.

W Nowym Chechle trwa rozbudowa szkoły podstawowej o przedszkole. W końcowej fazie tej inwestycji zostanie również wymienione źródło ogrzewania na gazowe.

Gmina, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prowadzi program ograniczenia niskiej emisji. Pierwsza, zrealizowana w 2018 roku edycja dotyczyła dofinansowania do 100 nowych pieców centralnego ogrzewania 5. klasy spalania.

– Dzięki dofinansowaniom dla mieszkańców do wymiany pieców na te najlepszej klasy, realnie wpływamy na ograniczenie niskiej emisji - mówi wójt Marek Cyl.

15 marca zarząd WFOŚiGW w Katowicach przyznał Świerklańcowi pożyczkę do 520 tys. zł oraz dotację do 200 tys. zł na wymianę kolejnych 100 kotłów w tym roku.

Kolejny program, który pozytywnie wpływa na ograniczenie niskiej emisji, to Słoneczna gmina, prowadzony z pomocą dotacji unijnej. W 2018 r. wykonano instalacje fotowoltaiczne i solarne na 120 budynkach w gminie Świerklaniec.

Świerklaniec zakupił sześć sensorów mierzących natężenie szkodliwych pyłów w powietrzu. Mierzą one m.in. natężenie szkodliwych pyłów PM 1, PM 2.5, PM 10. Sieć czujników w czasie rzeczywistym pokazuje zanieczyszczenia powietrza i na bieżąco przekazuje informacje na ich temat na platformę Airly. Za pośrednictwem mapy na stronie internetowej airly.eu i aplikacji na urządzenia mobilne, mieszkańcy gminy mają informację o jakości powietrza w danym miejscu. Czujniki są zlokalizowane na budynkach szkół podstawowych w Nowym Chechle, Orzechu, Nakle Śląskim i Świerklańcu, na budynku przy ul. Sportowców w Nakle Śląskim i na Pałacu Kawalera. Oprócz gminnych czujników, w Świerklańcu, Nakle Śląskim, Orzechu i Nowym Chechle znajdują się również czujniki należące do prywatnych osób i firm, które pozwalają na jeszcze dokładniejszy monitoring stanu powietrza.

Jak wynika z przeprowadzonych przez Urząd Gminy Świerklaniec kontroli, jakość powietrza pogarsza głównie zła technika spalania węgla w piecach starego typu. Najlepszą metodą jest tak zwane "rozpalanie paleniska od góry". Polega ona na wsypaniu w pierwszej kolejności węgla i podpaleniu rozpałki umiejscowionej na węglu. Co to daje? Temperatura na górze jest wysoka i węgiel spala się bez dymienia. W gminnych mediach takich jak Informator i strona internetowa pojawiła się kampania informacyjna skierowana do mieszkańców. (oprac. mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 13/2019 z 26.03.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.