• Ścieżka przyrodnicza w kaletańskim Ichtioparku to jedno z wielu przedsięwzięć promujących ekologię w tym mieście. Poza edukacją postawiono w Kaletach także na proekologiczne inwestycje: termomodernizację budynków miejskich czy budowę sieci kan
    Ścieżka przyrodnicza w kaletańskim Ichtioparku to jedno z wielu przedsięwzięć promujących ekologię w tym mieście. Poza edukacją postawiono w Kaletach także na proekologiczne inwestycje: termomodernizację budynków miejskich czy budowę sieci kan Fot. Jarosław Myśliwski
28.09.2016

Czas na Ekokarliki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił drugą edycję Konkursu “Ekokarlik”. Nagrodą wyróżniane są przedsiębiorstwa, spółdzielnie oraz jednostki samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego z województwa śląskiego, realizujące szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. W pierwszej edycji konkursu wśród pięciu wyróżnionych tytułem Ekokarlika znalazły się Kalety i Krupski Młyn.

Skąd wziął się pomysł na konkurs? – Mamy niedocenione grupy, które w wojewódzkim funduszu są cennymi beneficjentami. Mam na myśli przedsiębiorców – tych małych, ale też największe podmioty gospodarcze, które przez ostatnie 20 lat wdrożyły wiele inicjatyw ekologicznych, które wpłynęły na to, że stan środowiska znacznie się poprawił. Są naszymi dobrymi klientami i nikt o nich do tej pory nie pamiętał. Druga grupa to samorządowcy, koło napędowe wielu inwestycji mających wpływ na poprawę kondycji środowiska naturalnego – wyjaśnia Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z myślą o przedsiębiorcach i samorządowcach, którzy nie mogli być nagradzani w ramach konkursów EkoAktywni, czy Zielone Czeki, fundusz ustanowił nagrodę Ekokarlik.

Konkurs ma na celu: promocję etyki ekologicznej w działaniach na rzecz środowiska, ukazanie różnorodności rozwiązań i zachęcenie do podejmowania działań na rzecz przyrody. Laureaci otrzymają statuetki i tytuły Ekokarlik oraz prawo posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem. Nie jest to nagroda finansowa.

Laureatami pierwszej edycji konkursu zostali: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., Katowicki Holding Węglowy w Katowicach, Kalety, Rydułtowy oraz Krupski Młyn.

– To pierwsza edycja, ale bardzo udana. Cieszę się, że wśród laureatów są dwa samorządy z powiatu tarnogórskiego. Krupski Młyn to jedna z najmniejszych gmin w naszym regionie, ale jest beneficjentem wojewódzkiego funduszu od samego początku. W Kaletach w ostatnim czasie burmistrz Kandzia wdrożył wiele inicjatyw ekologicznych, uważam więc za jak najbardziej zasadne, że miasto nosi miano Leśnego Zakątka Śląska – komentował rok temu prezes Pilot. – Nie chcemy rozszerzać kategorii, chcemy, żeby była to nagroda elitarna, którą co roku otrzymuje sześciu laureatów, dlatego myślę, że rywalizacja w następnym roku wzrośnie.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z załącznikiem (do pobrania na stronie www.wfosigw.katowice.pl) należy dostarczyć na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. Termin przyjmowania upływa 31 października o godz. 15.30 (decyduje data wpływu do funduszu).

W konkursie mogą wziąć udział podmiot, który:

– nie ma nałożonych kar z tytułu naruszenia wymogów ochrony środowiska,

– wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłat eksploatacyjnych,

– na swym terenie, w przeciągu ostatnich 3 lat realizował inwestycje ekologiczne,

– dobrowolnie podejmuje inicjatywy promocyjne i działania z edukacji ekologicznej wśród pracowników przedsiębiorstwa, spółdzielni, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki samorządu gospodarczego oraz otoczenia.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Rozstrzygnięcie nastąpi do końca grudnia 2016 r.

Jarosław Myśliwski

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 40 z 04.10.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.