•  Do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące utworzenia np. ścieżek edukacyjnych.
     Do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące utworzenia np. ścieżek edukacyjnych. Fot. Jarosław Myśliwski
19.11.2019

Czekają na wnioski o granty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza do udziału w X edycji konkursu grantowego “Fundusz Naturalnej Energii”.

Katowicki WFOŚiGW, obok warszawskiego, białostockiego, rzeszowskiego i szczecińskiego sprawuje patronat honorowy nad przedsięwzięciem.

Konkurs ma na celu wsparcie nowych inicjatyw, które ukierunkowane będą na aktywizację lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska. Mogą brać w nim udział samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Łączna pula dofinansowania wynosi 250 tys. zł.

Konkurs, który zainicjował Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., organizowany jest po raz dziesiąty. Dotychczas dofinansowanie otrzymało łącznie ponad 160 projektów, realizowanych na terenie całej Polski. Dzięki nim zrealizowano wiele inwestycji służących edukacji przyrodniczej takich jak np. ścieżki edukacyjne, a także przeprowadzono szereg kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących postawy poszanowania dla środowiska naturalnego.

Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie proszeni są o wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania dostępnego na stronie www.gazsystemdlanatury.pl oraz o przesłanie na adres Fundacji "Za Górami, za Lasami": UP 27 skrytka nr 109, 01-380 Warszawa.

Wnioski można składać do 17 grudnia. Z fundacją można się kontaktować, pisząc na adres: fundacjazagoramizalasami@gmail.com. (mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 46/2019 z 19.11.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.