26.08.2015

Czeki i EkoAktywni

Trwa nabór wniosków o nagrody przyznawane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za działalność ekologiczną. Do 20 marca można zgłaszać kandydatów do “Zielonych czeków”, a do 30 kwietnia do EkoAktywnych`2015. Pierwsza z nagród wynosi 7,5 tys. zł dla osób indywidualnych i 15 tys. zł dla zespołu. Natomiast pula nagród EkoAktywnych to 150 tys. zł.

"Zielone czeki" to doroczna nagroda finansowa wręczana z okazji Dnia Ziemi. Od 1994 roku fundusz przyznaje je osobom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. — W tym roku zmianie uległ regulamin przyznawania "Zielonych czeków". Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody przysługuje samym kandydatom oraz: Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z województwa śląskiego, organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym oraz Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS — informuje Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zgłoszenie musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem i rekomendacją. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej funduszu. Dokumenty należy złożyć w kancelarii WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19. Termin przyjmowania wniosków upływa 20 marca, a ogłoszenie listy laureatów nastąpi podczas gali z okazji Dnia Ziemi — 22 kwietnia.

Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach: innowacje i technologie, programy i akcje dotyczące ochrony przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, publicystyka ekologiczna, działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

Konkurs EkoAktywni kierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność proekologiczną o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie do funduszu wypełnionego zgłoszenia wraz z opisem działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w ciągu ostatnich 3 lat, w szczególności: różnorodność prowadzonych działań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i profilaktyki zdrowotnej, promowanie poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie, przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych w regionie. Rozstrzygnięcie nastąpi 30 maja.

Wnioski i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.