07.11.2019

Czy polskie społeczeństwo jest społeczeństwem informacyjnym?

Żyjemy w czasach, w których każda informacja jest na wagę złota. Odgrywa ona kluczową rolę w różnych sferach aktywności społecznej. Dla rozpowszechniania wiedzy wykorzystuje się technologie informacyjno-komunikacyjne. Czy Polaków można nazwać dziś społeczeństwem informacyjnym?

Wykorzystywanie ICT wśród gospodarstw domowych i osób indywidualnych

Pod pojęciem ICT należy rozumieć „Information and communication technologies”, czyli technologie informacyjne i komunikacyjne. Można spotkać się również z inną terminologią, w której ICT określane jest jako technologie informacyjno-telekomunikacyjne, teleinformatyczne lub techniki informacyjne. Wszystko to dotyczy rodziny technologii przetwarzających, gromadzących i udostępniających informacje w formie elektronicznej.Rozwój technologii ICT przyspiesza i sprawia, że coraz więcej członków naszego społeczeństwa aktywnie je wykorzystuje, choć może sobie nie zdawać z tego faktu sprawy.

Ile osób w Polsce ma komputer i korzysta z internetu?

Społeczeństwo informacyjne aktywnie i systematycznie korzysta z technologii komputerowych, jak i internetu. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku odsetek gospodarstw domowych posiadających w domu przynajmniej jeden komputer wyniósł 82,7 proc. i był zdecydowanie wyższy w gospodarstwach domowych z dziećmi niż bez nich. Raport „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018” pokazuje, że w założonej perspektywie czasowej nieustannie wzrastała liczba regularnych użytkowników komputerów. W 2018 roku dostęp do internetu w domu posiadało ponad 84 proc. gospodarstw domowych i był to wynik o 2,3 punktu procentowego wyższy niż w 2017 roku.

GUS podał także najnowsze dane dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Okazuje się, że w 2019 roku przynajmniej jeden komputer w domu posiadało 83,1 proc. gospodarstw domowych – wskaźnik ten więc ponownie się zwiększył. Jednocześnie w 2019 roku dostęp do sieci miało 86,7 proc. gospodarstw domowych, co stanowi 2,5 punktu procentowego więcej niż w roku poprzednim.

Jaki Internet mają Polacy?

W skali roku udział gospodarstw domowych korzystających z internetu szerokopasmowego zwiększył się o 4 punkty procentowe. Częściej do sieci logują się gospodarstwa domowe z dziećmi niż te, w których dzieci nie ma. Z siecią w 2018 roku najczęściej łączyły się gospodarstwa domowe położone na obszarach o wysokim stopniu zurbanizowania oraz w dużych miastach. Rzadziej korzystano z niego na obszarach wiejskich, choć dysproporcje pomiędzy miastem a wsią w tym zakresie się zmniejszają.

Najczęściej w ciągu kilku ostatnich lat Polacy łączyli się z internetem z wykorzystaniem łącza stacjonarnego z dostępem szerokopasmowym. W 2016 roku było to 58,7 proc. użytkowników, w 2017 roku 61,2 proc., a w 2018 roku niemal 60 proc. Dużą popularnością cieszyły się szerokopasmowe łącza mobilne, z których w 2018 roku korzystało ponad 44 proc. użytkowników. Mniej zwolenników miały wąskopasmowe łącza mobilne oraz połączenia przez zwykłą linię telefoniczną lub połączenia cyfrowe. W ubiegłym roku do 95 proc gospodarstw, które miały szerokopasmowe łącze internetowe, np. światłowód dostarczany przez firmę UPC, należały dzieci. W Polsce zachodniej występuje większy zasięg internetu szerokopasmowego niż w Polsce wschodniej.

Jak często korzystamy z internetu?

GUS wyliczył także, jak często łączymy się z siecią. Regularnie w 2018 roku robiło to 74,8 proc. osób. Codziennie lub prawie codziennie z sieci korzystało niemal 64 proc. respondentów, a przynajmniej raz w tygodniu – prawie 11 proc. Rzadziej niż raz w tygodniu łączyło się z siecią 2,8 proc. respondentów. Udział osób, które regularnie korzystają z internetu różni się w zależności od wieku, aktywności zawodowej, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania.

Biorąc pod uwagę to, ile osób w Polsce ma komputer, dostęp do internetu i aktywnie korzysta z globalnej sieci, można powiedzieć, że w Polsce rośnie społeczeństwo informacyjne, którego naturalnym otoczeniem stają się nowoczesne technologie teleinformatyczne.

TEKST REKLAMOWY


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.