•  Otwarcie zielonej pracowni w Zendku. Na stołach kartki z napisem "Biorę udział w akcji NIE dla smogu".
     Otwarcie zielonej pracowni w Zendku. Na stołach kartki z napisem "Biorę udział w akcji NIE dla smogu". Fot. Jarosław Myśliwski
05.12.2019

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Nie sposób wymienić wszystkie programy dla dzieci i młodzieży dotyczące niskiej emisji, które prowadzi lub wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wsparcie funduszu otrzymują prowadzące projekty edukacyjne organizacje pozarządowe czy samorządy. W ubiegły piątek w Przedszkolu nr 11 w Tarnowskich Górach przekazano oczyszczacze powietrza. To część kampanii edukacyjno-informacyjnej "MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech", finansowanej ze środków samorządu województwa śląskiego przy współudziale katowickiego WFOŚiGW. Koszt całkowity przekracza 1 mln zł, dotacja fundusz wynosi 332 tys. zł.

W ramach kampanii zaplanowano przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć o tematyce: zanieczyszczenia powietrza, smogu, walki z niską emisją dla dzieci przedszkolnych. Dla placówek przygotowano zestawy edukacyjne. Zarówno scenariusze jak i materiały dydaktyczne ułatwią wprowadzenie dzieci w tematykę kampanii. Założono, że w czasie udziału placówki w kampanii, wszyscy rodzice otrzymają ulotkę edukacyjną na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka, a w szczególności dzieci, sposobów unikania narażania się na zanieczyszczone powietrze, m.in. stosowania oczyszczaczy powietrza, konieczności wprowadzenia nawyku codziennego sprawdzania stanu jakości powietrza i odpowiedniej reakcji na zagrożenia. Projekt przewiduje również umieszczenie w każdej placówce tablicy informacyjnej o stanie powietrza.

Dodatkowo wszystkie produkty kampanii (bajka animowana, zestawy ćwiczeń dla przedszkolaków, plakat edukacyjno-informacyjny, ulotka edukacyjna) zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tak aby wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego mogli z nich skorzystać.

Programy ekologiczne dotyczące ograniczenia niskiej emisji prowadzone są także w zielonych pracowniach, których utworzenie dofinansowuje katowicki WFOŚiGW. W tym roku na powstanie 87 zielonych pracowni fundusz przeznaczył ponad 3 mln zł. Wśród laureatów konkursu są szkoły z powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego.

Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniono, biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Podczas 5 edycji konkursów – "Zielona Pracownia_projekt" i "Zielona Pracownia" fundusz przeznaczył ponad 8,5 mln zł na utworzenie 250 zielonych pracowni w województwie śląskim. (mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 48/2019 z 03.12.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.