• Blok przy ul. Wojska Polskiego 3 czeka termomodernizacja.
    Blok przy ul. Wojska Polskiego 3 czeka termomodernizacja. Fot. Jarosław Myśliwski
18.12.2016

Czystsze powietrze z Kawką

Ponad 800 tys. zł pożyczki otrzyma Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach na likwidację pieców w kilkudziesięciu mieszkaniach i podłączenie ich do sieci ciepłowniczej.

Stare, niewydolne piece są podstawowym źródłem niskiej emisji. Dostające się do powietrza, którym oddychamy, toksyczne substancje są powodem wielu chorób. Jak podaje Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu w czasie alarmu smogowego w aglomeracji śląskiej o 6 proc. zwiększa się liczba zgonów, o 12 proc. więcej osób trafia do szpitali z zawałem serca, o 16 proc. z udarem mózgu, o 18 proc. jest więcej przypadków zatorowości płucnej, a o 14 proc. więcej pacjentów zgłasza się do poradni rodzinnych.

Jednym ze sposobów ograniczania niskiej emisji jest rozbudowywanie sieci centralnego ogrzewania, do których ciepło jest dostarczane z zmodernizowanych ciepłowni. Inny sposób, to wspieranie mieszkańców w wymianie źródeł ciepła na proekologiczne. Oba rozwiązania stosuje tarnogórski MTBS, które w rejonie ulic Kościuszki, Okrzei i Wojska Polskiego podłączyło do sieci centralnego ogrzewania kilka bloków.

Ponad rok temu MTBS złożyło wniosek o dofinansowanie termomodernizacji kolejnych budynków. Pieniądze miały pochodzić z Programu priorytetowego poprawa jakości powietrza KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Był on współfinansowany przez Narodowy oraz Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jednak NFOŚiGW wycofał się z finansowania programu. Ostatecznie katowicki WFOŚiGW zaproponował wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach programu KAWKA – edycja III, możliwość udzielenia dofinansowania wyłącznie w formie pożyczki ze środków funduszu w wysokości do 80 proc. kosztów. MTBS zadeklarowało zainteresowanie taką formą wsparcia i 7 grudnia zapadła decyzja o przyznaniu pożyczki.

Termomodernizacją mają zostać objęte cztery budynki wielorodzinne w Tarnowskich Górach przy ulicach Kościuszki 13, Bończyka 24, Wojska Polskiego 3 oraz Okrzei 32. Zadanie obejmuje likwidację indywidualnych systemów ogrzewania (piece węglowe, kotłownie gazowe) i wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. zasilanych z sieci ciepłowniczej. Ponieważ niektóre kotły gazowe służą również do przygotowania ciepłej wody użytkowej, zostaną jedynie trwale odłączone od instalacji c.o. Inwestor zobowiązał się również do przeprowadzenia kampanii edukacyjnej na temat korzyści zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji niskiej emisji. WFOŚiGW zadeklarował wsparcie w sumie na 819 tys. zł.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 51 z 20.12.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.