•  Umowę wartą 250 mln zł podpisali Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia. Dokument podpisano w obecności wojewody Jarosława Wieczork
    Umowę wartą 250 mln zł podpisali Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia. Dokument podpisano w obecności wojewody Jarosława Wieczork Fot. Archiwum
04.09.2017

Dają ciężkie pieniądze, by lżej się oddychało

– Zmodernizowanych zostanie 855 węzłów cieplnych i prawie 100 km sieci ciepłowniczej, a o około 50 tys. ton dwutlenku węgla zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych. To są konkrety – mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ubiegłym tygodniu podpisano umowę pomiędzy Tauron Ciepło a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie ośmiu projektów w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji. To część projektu Grupy Tauron Oddychaj Powietrzem, który ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza w województwie śląskim.

– To bardzo dobry dzień dla mieszkańców. Umowa daje szansę podłączenia do ciepła systemowego tysięcy gospodarstw domowych i likwidacji pieców, będących źródłem niskiej emisji. Daje szansę na czystsze powietrze – powiedział obecny podczas podpisywania umowy wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Projekt jest wart około 250 mln zł, z czego wartość dofinansowania z katowickiego WFOŚiGW wyniesie ponad 141 mln zł. Dofinansowanie będzie pochodzić ze środków Funduszu Spójności. WFOŚiGW w Katowicach, na mocy umowy z Ministrem Energii, pełni funkcję Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w zakresie kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

W ramach podpisanej w ubiegłym tygodniu umowy zostaną zrealizowane inwestycje, które w znaczący sposób poprawią jakość powietrza w naszym regionie. Zmodernizowanych zostanie 855 węzłów cieplnych i prawie 100 km sieci ciepłowniczej. Spodziewane efekty ekologiczne to zmniejszenie emisji o około 50 tys. ton dwutlenku węgla oraz redukcja o około 250 ton pyłów zawieszonych. W ramach tego, prawdopodobnie największego w skali regionu przedsięwzięcia, do 2022 roku Tauron Ciepło planuje przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej w ośmiu miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.

– Robimy biznes w sposób odpowiedzialny, jesteśmy firmą, która działa dla ludzi. Dlatego Tauron od 2012 roku angażuje się w działania edukacyjne, które wskazują na zagrożenia płynące z niskiej emisji. Swoim klientom oferuje alternatywę w postaci ciepła sieciowego. Dzięki prowadzonym kampaniom oraz zaangażowaniu organizacji społecznych i władz samorządowych zauważamy rosnące zainteresowanie i poszukiwanie nowych rozwiązań ogrzewania. Jest jeszcze sporo do zrobienia w tym obszarze i dlatego w roku 2017 podeszliśmy do tego problemu systemowo. Przygotowaliśmy kompleksowy program, który ukierunkowany jest na realizację konkretnych rozwiązań systemowych – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Tauron jest kolejnym partnerem katowickiego WFOŚiGW, z którym zawarto umowę, w efekcie mającą wpływ na poprawę jakości powietrza w województwie śląskim. Tylko w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowy opiewające na ponad 180 mln zł na inwestycje o wartości ponad 380 mln zł. – Unijne fundusze popłynęły już do Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Tychów, Bytomia, Chorzowa. Dzięki tym działaniom spadnie emisja gazów cieplarnianych o ponad 57 tys. ton rocznie, zmniejszeniu ulegnie roczne zużycie energii końcowej o ponad 280 tys. GJ, zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych łącznie ponad 120 km sieci ciepłowniczych, 35 tys. m kw. powierzchni budynków doczeka się termomodernizacji. Jeśli do tych pieniędzy dołożymy blisko 26 mln zł skierowanych do gmin na programy ograniczenia niskiej emisji oraz ponad 4,2 mln zł na dofinansowanie wymiany pieców, tzw. "kopciuchów", w ramach naszego programu SMOG STOP, to pokazuje tylko tegoroczny, konkretny wkład funduszu w kompleksowe rozwiązywanie problemu nadmiernej emisji szkodliwych substancji powstających przy tradycyjnych sposobach produkcji energii cieplnej – mówi prezes Andrzej Pilot.

Jak niedawno informowaliśmy, WFOŚiGW w Katowicach podpisał sześć umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspomagającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, a wśród beneficjentów, do których trafi ponad 27 mln zł, są spółdzielnie z Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór.

Podpisane umowy dotyczą dofinansowania inwestycji wartych ponad 58 mln zł. W ramach tych projektów zmodernizowanych zostanie prawie 19 km sieci ciepłowniczych, zainstalowanych 110 indywidualnych węzłów cieplnych, termomodernizacji poddane zostaną dwa budynki mieszkalne, z 9 budynków wielorodzinnych zostanie usunięty azbest, a roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 4.967,28 MG CO2, przy zmniejszeniu zużycia energii 43.242,07 GJ.

W Tarnowskich Górach beneficjentem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek. Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych ma skutkować poprawą efektywności energetycznej. Całe przedsięwzięcie jest warte ponad 2,5 mln zł, dofinansowanie to 1 mln 330 tys. zł, w tym dotacja w wysokości 443 tys. zł oraz pożyczka - 886 tys. zł, która może zostać umorzona do kwoty 354 tys. zł. Rozpoczęcie robót zaplanowano na wrzesień, koniec w grudniu 2018 r.

Spodziewany efekt to 110 mieszkań z lepszą klasą zużycia energii. Założono zmniejszenie zużycia energii o ok. 2186 GJ/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ok. 277,33 Mg równoważnika CO2/rok.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich otrzyma dofinansowanie na demontaż i utylizację płyt azbestowo-cementowych z 9 wielorodzinnych budynków oraz ich termomodernizację. Koszt przekracza 7 mln 300 tys. zł. Dofinansowanie to prawie 4 mln zł, dotacja przekroczy 1 mln zł, pożyczka 2 mln 900 tys. zł może zostać umorzona do kwoty 527 tys. zł. Zakończenie projektu zaplanowano na koniec 2019 r.

Efekt to 393 mieszkania z lepszą klasą zużycia energii. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów to ok. 11.681,00 GJ/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - ok. 1.063,71 Mg równoważnika CO2/rok.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 35/2017 z 05.09.2017

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.