•   Przecięto wstęgę i pracownia w SP 9 została oddana w ręce uczniów.
      Przecięto wstęgę i pracownia w SP 9 została oddana w ręce uczniów. Fot. Archiwum WFOŚiGW
04.12.2017

Dajmy uczniom pobrudzić się nauką

Więcej eksperymentowania, badania, dochodzenia samemu do wniosków, niż słuchania wykładów i zakuwania na pamięć - taki jest pomysł na zielone pracownie. W ostatnich tygodniach w Tarnowskich Górach otwarto ich aż cztery.

Zielone pracownie powstają ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz dofinansował utworzenie każdej z pracowni kwotami do 30 tys. zł. Wcześniej szkoły miały możliwość uczestniczenia w konkursie na projekty pracowni, gdzie nagrody sięgały 7,5 tys. zł. Do remontu pomieszczeń zwykle dokłada się miasto. Pomysł wspierają też często rady rodziców. Niektóre szkoły szukały również sponsorów.

– Gdy zaczęliśmy starać się o zieloną pracownię, chcieliśmy zaprosić wiele osób, by zaangażowały się w jej powstanie, nie opierać się tylko na pieniądzach wojewódzkiego funduszu, szkoły i urzędu miasta. Dlatego dziękujemy firmom PWiK i Remondis za pomoc. Staraliśmy się też o wielkoformatowe zdjęcie na ścianę, związane z Tarnowskimi Górami. Zgłoszono bardzo dużo fotografii, wybraliśmy jedno i jak się okazało jego autorem jest nauczyciel naszej szkoły, Bożena Dembecka – powiedział podczas otwarcia pracowni Krzysztof Siwiec, dyrektor SP nr 9.

Zdjęcie przedstawia Park Repecki. Zalety pracowni przedstawiła Joanna Franus.

– Łamiemy stereotyp nauczyciel - książka - uczeń, co podkreślam w każdej z zielonych pracowni. Pedagodzy dostali wspaniałe instrumenty do ciekawego przekazywania wiedzy. Myślę, że dzieci i młodzież potrzebują teraz innych metod nauczania, więcej są w stanie zapamiętać, można je zachęcić do zgłębiania wiedzy. Dzięki tym pracowniom można się pobrudzić nauką – mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ekosfera w Szkole Podstawowej nr 9

Ekopracownia jest podzielona na cztery strefy. Na ścianie frontowej umieszczona została tablica multimedialna wraz z rzutnikiem, podłączona do wizualizera oraz mikroskopu biologicznego z kamerą. Po lewej stronie od wejścia powstała sfera z kącikiem ekologicznej segregacji odpadów (oznakowane pojemniki oraz plansze ilustrujące prawidłową segregację) oraz szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych. Tylna ściana to trzecia strefa, na której umieszczono fototapetę przedstawiającą unikatową fotografię Doliny Dramy. Wzdłuż okien ustawiono stanowiska do pracy grupowej – to sfera czwarta. Dobrze oświetlone naturalnym światłem są idealnym miejscem do pracy z mikroskopami, przeprowadzania doświadczeń i obserwacji.

Z Zielonym Zakątkiem w szkole w Bobrownikach Śląskich

Nowoczesna pracownia ekologiczno-przyrodnicza pozwala nie tylko na realizowanie zadań wynikających z podstawy programowej z zakresu przyrody i biologii, ale również umożliwia stworzenie doskonałych warunków do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi i ekologią. W pracowni znajduje się stół demonstracyjny, na którym będą prezentowane doświadczenia i projekty, przeprowadzane przez uczniów i nauczyciela. W pracowni powstał Zielony Zakątek, gdzie uczniowie mogą posadzić warzywa, zioła, a nawet owoce. Na jednej ze ścian pracowni znajduje się fototapeta przedstawiająca przyrodniczo-ekologiczne miejsca naszego regionu.

Multimedialne centrum w Szkole Podstawowej nr 8

Nowoczesne multimedialne centrum informacji fizyko-chemiczno-ekologiczne umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny, aktywny i ciekawy. Wyposażone jest w projektor, tablicę interaktywną wraz z głośnikami, inne nowoczesne pomoce dydaktyczne. Bardzo przydatna, duża fototapeta z układem okresowym pierwiastków podkreśla charakter pracowni oraz służy jako pomoc naukowa. Pomysłodawca założył, że pracownia wykorzystana będzie nie tylko do realizacji podstawy programowej, ale także do budowania postaw proekologicznych, rozbudzania wśród uczniów ciekawości świata, rozwiązywania zagadek przez uczestników zajęć. Odbywać się w niej będą liczne zajęcia pozalekcyjne, a nowoczesne pomoce dydaktyczne zagwarantują aktywność, kreatywność i nauczą analitycznego myślenia.

Ekoprzygodo! w szkole w Reptach Śląskich

Nowa pracownia wprowadza uczniów w świat nauk przyrodniczych, unowocześniła i uatrakcyjniła zajęcia. Położenie szkoły sprawia, że tematyka przyrodnicza i ekologiczna jest bliska sercu jej uczniów. "Ekopracownia Ekoprzygodo! sprawia, że nowoczesna technologia oraz komfortowe warunki pracy poszerzają horyzonty przyrodnicze wychowanków, co przekłada się na bardziej efektywne przyswajanie tematyki przewidzianej w podstawie programowej. Nasza pracownia ma charakter ekologiczno-laboratoryjny, dlatego wygospodarowano część sali na Szkolne Laboratorium Mikroskopowe" - napisali wnioskodawcy.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 48/2017 z 05.12.2017

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.