•  W zależności od gatunku ptaków, którym dedykowane są budki, mają one różną wielkość, kształt i wlot.
     W zależności od gatunku ptaków, którym dedykowane są budki, mają one różną wielkość, kształt i wlot. Fot. Jarosław Myśliwski
08.11.2018

Dotacja na ochronę ptaków i nietoperzy

Nadleśnictwo Świerklaniec otrzymało dotację na ochronę zagrożonych wyginięciem rodzimych gatunków ptaków i nietoperzy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał na ten cel prawie 16,5 tys. zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup karmy, czyszczenie budek lęgowych, zakup i wywieszenie nowych budek oraz schronów dla nietoperzy. Program rozpoczął się 1 listopada i potrwa do końca listopada przyszłego roku.

– Na terenie naszego nadleśnictwa występują rzadkie i chronione gatunki ptaków i nietoperzy, dla których należy stworzyć optymalne warunki bytowe oraz lęgowe – informuje Monika Pasterak z Nadleśnictwa Świerklaniec.

Jak podano w instrukcji ochrony lasu, głównym czynnikiem zagrażającym rodzimej awifaunie jest zanik bądź degradacja naturalnych siedlisk, skutkujący niedostatkiem miejsc gniazdowych i pokarmu. Tereny leśne Nadleśnictwa Świerklaniec to w całości lasy ochronne znajdujące się w II bądź III strefie uszkodzeń przemysłowych. Dlatego nadleśnictwo prowadzi przebudowę drzewostanów, pozostawiając drzewa biocenotyczne, dziuplaste itp. – Dodatkowo, aby umożliwić utrzymanie licznych populacji chronionych ptaków, w lasach wywieszamy i czyścimy budki lęgowe, z których korzystają też nietoperze oraz popielicowate: koszatka, orzesznica, popielica. Od późnej jesieni do wczesnej wiosny, kiedy warunki atmosferyczne utrudniają zdobycie pokarmu, wykładamy karmę dla ptaków – dodaje Monika Pasterak.

Gatunki chronionych ptaków objęte wnioskowanym zadaniem:

- puchacz,

- sóweczka,

- uszatka,

- włochatka,

z wróblowatych:

- sikorka bogatka,

- sikorka modraszka,

- pełzacz,

- muchołówka,

- pleszka.

(mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 44/2018 z 06.11.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.