25.01.2016

Dotacja na park

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydował o udzieleniu dotacji do prawie 120 tys. zł na “Ochronę różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochronę zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem parku świerklanieckiego”.

Park ma powierzchnię 186 ha, został wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego w 1966 r. — Na terenie parku rośnie około 100 gatunków drzew i krzewów, wśród nich m.in.: modrzew polski, topole białe, platany, dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, sosny limby, sosny wejmutki, klony srebrzyste, choiny kanadyjskie, modrzew europejski, lipy. Część z tych gatunków jest już na wymarciu i tylko w kilku miejscach w Polsce istnieje możliwość ich oglądania — informuje Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wszystkie prace sanitarno-konserwacyjne, pielęgnacja starodrzewu, trzebież samosiewu i wycinanie podrostów oraz skupień młodych drzew z uwagi na to, że obiekt jest zabytkowy, prowadzone będą na podstawie decyzji wydanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW wykonane zostaną: prace pielęgnacyjne 57 drzew, wycinka 19, pielęgnacja 425 tys. m kw. trawników oraz 690 m kw. żywopłotów, karczowanie samosiejek i odrostów.

— W ciągu 20 lat fundusz przeznaczył ponad 100 mln zł na zachowanie cennego, zabytkowego drzewostanu w parkach województwa śląskiego — komentuje Andrzej Pilot, prezes katowickiego WFOŚiGW.

(mir)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.