•  Przed budynkiem dawnego zarządu hrabiowskich dóbr rośnie okazały dąb.
     Przed budynkiem dawnego zarządu hrabiowskich dóbr rośnie okazały dąb. Fot. Jarosław Myśliwski
25.04.2018

Dotacja na pielęgnację dworskiego parku

166 tys. zł wynosi dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którą otrzymał powiat tarnogórski na rewitalizację zabytkowego parku przy Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach.

Park znajduje się pomiędzy szkołą odzieżową, starostwem powiatowym a szpitalem pulmonologicznym. Zinwentaryzowano tam 146 drzew i 19 krzewów. – Koszty całego projektu oszacowano na 208 tys. zł. Za te pieniądze zostaną wykonane zabiegi pielęgnacyjne na 87 drzewach i 10 krzewach. Zostanie wyciętych 35 drzew i sfrezowane pnie – mówi Michał Kampa, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Prace zaplanowano na wrzesień-listopad, będą uzależnione m.in. od okresu lęgowego.

Miejsce to ma ciekawą historię. Jak podaje Tadeusz B. Hadaś w Historii Tarnowskich Gór, w drugiej połowie XVII wieku założono tutaj folwark, obok którego w 1658 r. wzniesiono dwór. Kupił je w połowie XVIII wieku Ludwik hrabia Henckel von Donnersmarck i przebudował dwór na pałac, w którym umieścił zarząd dóbr hrabiowskich. To obecny budynek Zespołu Szkół Artystyczno–Projektowych w Tarnowskich Górach. Odtąd miejsce to zaczęto nazywać Karłuszowcem (Carlshofem). "Wokół potężnego gmach założono w końcu XVIII wieku ogród (Carlshofer Garten), który w latach siedemdziesiątych XIX wieku przekształcono w park. Między drzewami ustawiono w parku altany wypoczynkowe. W 1959 roku w głównym gmachu byłego zarządu dóbr otwarto szkołę odzieżową, zaś w 1964 roku w budynku przy ulicy Lipowej uruchomiono szpital przeciwgruźliczy. Stojącą obok willę zaadaptowano na potrzeby przedszkola. Obecnie park podzielony jest płotami na kilka niezależnych części, co uniemożliwia korzystanie z niego. Do założenia wiedzie aleja złożona z ponad 50 starych lip drobnolistnych (ulica Lipowa). Wewnątrz parku uwagę zwracają również aleje: klonowa oraz krótsze – grabowa i dwie lipowe. Drzewostan parku tworzą głównie: lipy drobnolistne, klony zwyczajne i jawory, graby zwyczajne, buki zwyczajne, jesiony wyniosłe i kasztanowce zwyczajne. Ciekawostką są owocujące okazy leszczyny tureckiej w głębi parku oraz niezwykłej urody dąb czerwony, rosnący na skwerze przy ulicy Legionów. W 1992 roku zespół pałacowo-parkowy został wpisany do rejestru zabytków" – napisał Tadeusz B. Hadaś.

Budynek przedszkola został sprzedany osobie prywatnej. Co do parku dalej nie jest dostępny dla osób z zewnątrz. – Pracujemy nad planem udostępnienia parku – mówi Michał Kampa.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 17/2018 z 24.04.2018

komentarze
z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.