30.10.2015

Dotacja na pomoce i na pracownie

Dotację, w wysokości ponad 32 tys. zł, przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na doposażenie Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej, działającej przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie.

— Stacja dysponuje salą audiowizualną, pracowniami mikroskopową i środowiskową, a bezpośrednie sąsiedztwo ogrodu botanicznego sprawia, że jest doskonałym miejscem do prowadzenia zróżnicowanych zajęć — informuje Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Katowicach.

Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2015 r. Zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą uatrakcyjnić i wzbogacić prowadzone zajęcia. Planowane jest też poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe tematy, m.in. warsztaty małego ogrodnika, kolorowa chemia.

* * *

Trwa konkurs – "Zielona pracownia" – przeznaczony dla organów prowadzących placówki oświatowe z województwa śląskiego. Jego przedmiotem jest utworzenie ekopracowni, których powstanie wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Mają one poprawiać atrakcyjność warunków nauczania dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Termin przyjmowania wniosków do 30 listopada 2015 r. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków funduszu w formie dotacji do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych. 20 proc. kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu "Zielona pracownia_projekt".

— Spektrum możliwości projektów, które można zgłosić, jest bardzo szerokie, bo mogą one dotyczyć ekopracowni na potrzeby nauk: przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych — mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 44 z 03.11.2015

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.