• - Założenia programu przewidywały dofinansowanie w wysokości 2 mln zł, jednak ze względu na duże zainteresowanie zwiększyliśmy kwotę dwukrotnie i przeznaczyliśmy na realizację programu 4,2 mln zł - mówi prezes Andrzej Pilot.
    - Założenia programu przewidywały dofinansowanie w wysokości 2 mln zł, jednak ze względu na duże zainteresowanie zwiększyliśmy kwotę dwukrotnie i przeznaczyliśmy na realizację programu 4,2 mln zł - mówi prezes Andrzej Pilot. Fot. Archiwum
20.09.2016

Dotacje dla mieszkańców

W ubiegłym tygodniu podsumowano pilotażowy program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozwalający mieszkańcom województwa śląskiego uzyskać dotacje na inwestycje ograniczające niską emisję. Wsparcie finansowe otrzyma 750 wnioskodawców, a łączna kwota dotacji wynosi 4,2 mln zł. Wśród beneficjentów są osoby z powiatu tarnogórskiego.

Konferencja prasowa na temat ograniczenia niskiej emisji odbyła się w urzędzie marszałkowskim. Marszałek Wojciech Saługa mówił o ponad 440 mln zł, które zostaną przeznaczone na niskoemisyjny transport. – Taka kwota jest w puli konkursu na zakup taboru autobusowego, infrastrukturę czyli parkingi przy dworcach, centra przesiadkowe i ścieżki rowerowe, którymi będzie można do tych centrów dojechać, by móc przesiąść się na pociąg – powiedział.

Jak wcześniej informowaliśmy, wiosną opracowano pilotażowy program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji. – Założenia programu przewidywały dofinansowanie w wysokości 2 mln zł, jednak ze względu na duże zainteresowanie zwiększyliśmy kwotę dwukrotnie i przeznaczyliśmy na realizację programu 4,2 mln zł. Wpłynęło 1546 wniosków, z których połowa została rozpatrzona pozytywnie, co spowoduje, że 750 starych kotłów zniknie i zostanie zastąpionych nowymi, ekologicznymi. To program pilotażowy, myślimy nad jego kolejnymi edycjami – zapowiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW.

Oprócz wymiany źródła ciepła mieszkańcy uzyskali dotacje na docieplenie ścian, stropów, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, budowę lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania czy zabudowę instalacji solarnych. Rezultat tych działań ma przełożyć się na realne korzyści dla środowiska. Emisja pyłu zmniejszy się rocznie o ok. 134 tony, a gazu cieplarnianego o prawie 10 tys. ton.

Katowicki WFOŚiGW finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji od 2002 r. Był w tej dziedzinie pionierem. Pieniądze przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizacje systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z funduszu w formie pożyczki stanowi ok. 50-70 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W lipcu tego roku WFOŚiGW, jako pierwszy w Polsce, postanowił uruchomić pilotażowy program skierowany bezpośrednio do osób fizycznych – czyli mieszkańców będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dotacje z WFOŚiGW na ten lub przyszły rok otrzymali m.in.:

– z Tarnowskich Gór: Wojciech Ilasz (6 287 zł), Wojciech Krzemiński (2 250), Judyta Lubos (2 000 zł), Anna Pohl (5 345 zł), Bożena Rudek (13 500 zł), Honorata Świętek (8 250 zł), Monika Trzcionkowska (12 000 zł), Kamil Łysik (6 750 zł), Ewa Mrugacz (3 300 zł), Joanna Grygiel (2 250 zł), Jacek Kudlek (2 700 zł), Krystian Lukoszczyk (3 650 zł), Małgorzata Mróz (4 750 zł), Monika Oleś (11 187 zł), Anna Wasilewska (6 550 zł), Ewelina Wilk (9 750 zł),

– ze Świerklańca: Teresa Bem (12 250 zł), Maria Ducki (4 500 zł), Jacek Jańczak (7 500 zł), Henryk Ludyga (3 100 zł), Łukasz Świderski (7 500 zł), Piotr Wróblewski (3 800 zł), Krystyna Sówka (8 025 zł),

– ze Zbrosławic: Henryk Cebulla (8 680 zł), Aleksandra Kostka (9 750 zł), Irena Pach (4 500 zł), Jadwiga Augustynowicz (3 100 zł), Elżbieta Dobkiewicz (7 050 zł),

– z Tworoga: Adelajda Król (2 250 zł), Henryk Kwiecień (6 000 zł),

– z Radzionkowa: Ludomir Pawłowski (2 725 zł), Urszula Wrodarczyk (4 800 zł), Marian Klimczok (6 750 zł), Alfons Tyrasek (8 550 zł),

– z Kalet: Dawid Wawros (7 800 zł), Tomasz Żak (16 500 zł),

– z Woźnik: Elżbieta Oleksik (12 500 zł).

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 38 z 20.09.2016

komentarze
z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.