• Zainteresowani mieli okazję porozmawiać o swoich projektach z ekspertami/
    Zainteresowani mieli okazję porozmawiać o swoich projektach z ekspertami/ Fot. Jarosław Myśliwski
17.03.2017

Dotacje i pożyczki dobrze planowane

W ubiegłym tygodniu odbyły się konsultacje dla podmiotów gospodarczych, w tym tygodniu wezmą w nich udział samorządowcy. Wprawdzie chodzi o pieniądze na przyszły rok, ale wnioskować o nie będzie można już w lipcu.

WFOŚiGW w Katowicach chce, aby zasady dla wszystkich beneficjantów były jasne i zrozumiałe. – Zależy nam również, by beneficjanci mający największe doświadczenie w sięganiu po nasze środki, podzielili się swoimi uwagami – mówi prezes Andrzej Pilot.

Pierwsze spotkanie było przeznaczone dla przedsiębiorców oraz podmiotów zajmujących się mieszkalnictwem: spółdzielni, wspólnot, towarzystw budownictwa społecznego. Po ogólnej prezentacji na temat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestnicy mogli pytać przedstawicieli poszczególnych zespołów o konkretne rozwiązania dotyczące uzyskania dofinansowania na np. termomodernizację, odnawialne źródła energii czy gospodarkę wodno-ściekową.

– Po raz pierwszy na konsultacjach obecni są eksperci z zespołu analiz i zabezpieczeń, bo te elementy są integralną częścią umowy i mogą stać się dla beneficjenta barierą nie do przejścia. Mieszczenie się w priorytetach i osiągnięcie efektu ekologicznego, to jedna strona medalu. Zasady finansowania to druga, bo tak jak w banku każda umowa pożyczkowa musi być odpowiednio zabezpieczona. Z tym nasi beneficjenci niejednokrotnie mają bardzo duże problemy – mówi prezes Pilot.

Na miejscu była również grupa ekspertów od funduszy unijnych, bo WFOŚiGW jest operatorem środków z funduszu Infrastruktura i Środowisko. Projekt nazywa się "Likwidacja niskiej emisji w konurbacji śląsko-dąbrowskiej".

Podczas konsultacji największym zainteresowanie cieszyły się dotacje i pożyczki na termomodernizację. Po osiągnięciu efektu ekologicznego, pożyczki są częściowo umarzane i to także jest traktowane jako forma wsparcia finansowego przyjaznych dla środowiska inwestycji. Zainteresowanie tą tematyką nie zaskoczyło przedstawicieli funduszu. – Jesteśmy po stosunkowo ostrej zimie, podczas której dał się we znaki smog. Mieliśmy takie dni, gdy przekroczenia pyłu w powietrzu były bardzo duże. Jesteśmy przed przyjęciem przez sejmik województwa śląskiego uchwały antysmogowej. Więc wszystko to, co związane z ochroną atmosfery cieszyło się dużym zainteresowaniem – wyjaśnia prezes Pilot.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 12/2017 z 21.03.2017

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.