• Biogazownie to jedno z odnawialnych źródeł energii. Ich popularyzacja przyczyni się do realizacji zobowiązań Polski, wynikających z pakietu klimatyczno–energetycznego.
    Biogazownie to jedno z odnawialnych źródeł energii. Ich popularyzacja przyczyni się do realizacji zobowiązań Polski, wynikających z pakietu klimatyczno–energetycznego. Fot. Jarosław Myśliwski
10.09.2015

Dotacje na biogazownie

Dotację, w wysokości do 30 proc. kosztów inwestycji, można uzyskać na budowę biogazowni. Taką decyzję podjął zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na tym nie kończą się możliwości uzyskania dofinansowania. Z funduszu można otrzymać również pożyczkę na preferencyjnych warunkach do łącznej wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

— Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, zwłaszcza gazów cieplarnianych — mówi Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach. — W województwie śląskim największy potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii mają: energia słoneczna, ale inwestycje tego typu zyskują ostatnio ogromną popularność i nie wymagają specjalnych zachęt, oraz biomasa – pochodząca m.in. z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i rolnictwa – która może być energetycznie wykorzystana w biogazowniach.

Największy potencjał w naszym województwie posiadają obecnie biogazownie rolnicze. Instalacje takie - w tym mikrobiogazownie - mogą być zastosowane w większości gospodarstw rolnych. Stąd decyzja zarządu WFOŚiGW o zastosowaniu większej zachęty do podejmowania tego typu inwestycji.

Popularyzacja mikrobiogazowni, a co za tym idzie produkcja dużej ilości energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, przyczyni się do realizacji zobowiązań Polski wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego. Jest zgodna także z postanowieniami strategicznych dokumentów województwa śląskiego w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

(mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 37 z 15.09.2015

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.