10.02.2016

Dotacje na zielone pracownie

Rozstrzygnięto konkurs “Zielona pracownia”. Wśród 24 szkół z województwa śląskiego, które otrzymały dotacje, aż 4 są z powiatu tarnogórskiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na dofinansowania ponad 775 tys. zł.

W sumie konkursy były dwa: na projekty i na wykonanie pracowni. Ogłoszono je w lipcu 2015 r. — Zwykle do pierwszej edycji ewentualni uczestnicy podchodzą z niepewnością i wyczekiwaniem. Poza tym był to pierwszy taki program, w którym dofinansowanie mogło pokryć nawet 100 proc. kosztów, a jak coś jest za darmo, to budzi podejrzenia. Jednak odzew na oba konkursy przerósł nasze najśmielsze oczekiwania — mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konkursy mają wspierać rozwój ekopracowni w szkołach. Biorąc udział w obu, można było dostać całą kwotę potrzebną na opracowanie projektu, adaptację pomieszczeń, zakup potrzebnego wyposażenia i urządzenie pracowni.

Na konkurs "Zielona pracownia_projekt" przyjmowano projekty ekopracowni, które wpłyną na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. — Projekty mogły dotyczyć ekopracowni: przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych — dodaje prezes Pilot.

Rozstrzygając konkurs WFOŚiGW postanowił przyznać dofinansowanie w formie dotacji autorom nietuzinkowych pomysłów na zagospodarowanie sali lekcyjnej na cele ekologiczne, doceniając zaangażowanie zarówno pracowników, jak i uczniów szkoły w przygotowanie dokumentacji. Dofinansowane uzyskało 21 projektów, które wyróżniały się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Mając na uwadze wysoki poziom złożonych prac, Fundusz przeznaczył 130 tys. zł na nagrody. Wśród najlepszych wniosków znalazły się projekty przygotowane przez: Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim (6,5 tys. zł), Szkołę Podstawową nr 15 w Tarnowskich Górach (7,7 tys. zł), Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. A. Mickiewicza w Kaletach (2,4 tys. zł).

Drugi konkurs, na realizację projektów, ogłoszono w listopadzie. Przy ocenie wniosków wzięto pod uwagę przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów.

Z 53 złożonych wniosków dofinansowanie uzyskały 24, w tym: SP nr 15 w Tarnowskich Górach - 37 600 zł, SP nr 1 w Miasteczku Śląskim - 29 800 zł, PSP nr 1 w Kaletach - 13 100 zł, SP im. Powstańców Śląskich w Tworogu - 32 000 zł. — Chylę czoła przed dyrektor tworoskiej szkoły, która sama musiała zadbać o wkład własny. Ale ta placówka znana jest z tego, że od wielu lat konsekwentnie prowadzi edukację ekologiczną i akcje na rzecz ochrony przyrody — mówi prezes Pilot.

W projekcie szkoły nr 15 w Tarnowskich Górach ciekawą propozycją jest dystrybutor wodny fontannowy – ekologiczny system uzdatniania wody pitnej z filtrami węglowymi. Zielona pracownia w szkole w Miasteczku Śląskim ma powstać z pomocą uczniów, którzy własnoręczne wykonają mural oraz posadzą miniaturowe arboretum. Zielona pracownia w kaletańskiej szkole zakłada wyposażenie w 35 mikroskopów z preparatami, sprzęt elektroniczny (zestaw multimedialny, aparat fotograficzny, ekran sufitowy, laptop, projektor, tablicę multimedialną, nagłośnienie i laminator). W szkole w Tworogu dotacja zostanie przeznaczona na utworzenie centrum informacji przyrodniczej – pracowni służącej do zajęć biologicznych, geograficznych, fizycznych i chemicznych, wyposażonej w: tablicę interaktywną, projektor, sprzęt komputerowy, zestawy doświadczalne, mikroskopy, odczynniki, okazy przyrodniczy, modele organów ludzkich i roślinnych.

Jarosław Myśliwski

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 7 z 16.02.2016

komentarze
z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.