• W Parku Repeckim rośnie wiele gatunków drzew obcego pochodzenia. Na zdjęciu tulipanowiec amerykański. Fot. J. Myśliwski
    W Parku Repeckim rośnie wiele gatunków drzew obcego pochodzenia. Na zdjęciu tulipanowiec amerykański. Fot. J. Myśliwski
26.08.2015

Dotacje, pożyczki i nowy prezes

Na pewno będą duże dofinansowania do proekologicznych   inwestycji na wielką skalę, z pewnością nie zabranie wsparcia dla   małych przedsięwzięć odgrywających poważną rolę w edukacji ekologicznej   czy zainteresowaniu społeczeństwa racjonalnym korzystaniem ze środowiska naturalnego.

Skorzystają samorządy, firmy, organizacje pozarządowe, a w ostatecznym rozrachunku zwykli mieszkańcy. Nim jednak na dobre wejdziemy z katowickim Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rok 2015, przypomnijmy, jak wyglądała druga połowa roku minionego.

W poprzednim dodatku "Ekologia z zyskiem" przypomnieliśmy, co działo się na naszym terenie dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach w pierwszej połowie 2014 roku. Kolejna rozpoczęła się od doniesienia, że 8 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowy wstępne z trzema gminami na dofinansowanie projektów związanych z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją oczyszczalni ścieków. Wśród nich był Świerklaniec. Wartość całkowita projektu wynosi 11,98 mln zł, a możliwe dofinansowanie — 10,18 mln zł. Nadrzędnym celem "Przebudowy oczyszczalni ścieków Lemna typu stawowego w gminie Świerklaniec na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną" jest zwiększenie jakości i wydajności procesów oczyszczania ścieków. Realizacja projektu będzie miała wpływ na wyeliminowanie zagrożeń dla wód zlewni zbiornika Kozłowa Góra, będącego rezerwuarem wody pitnej dla Aglomeracji Śląskiej.

Czas na przyrodnicze wędrówki

Z początkiem wakacji "Gwarek" zachęcał Czytelników do letniej wędrówki po specjalnych obszarach ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000. W lipcu 2014 proponowaliśmy obejrzenie Ostoi Kroczyckiej z malowniczymi ostańcami, jaskiniami, ruinami jurajskich warowni. Na terenie ostoi zrealizowano wiele projektów wspieranych przez WFOŚiGW w Katowicach. To dofinansowanie opracowań naukowych, ale i materiałów promujących walory przyrodnicze i zachęcających do kontaktu z naturą.

Olbrzymią zaletą Ostoi Kroczyckiej są jaskinie i schroniska skalne, około 20 z nich to duże obiekty. Sporo zostało odkrytych przez grotołazów z Tarnowskich Gór. Autorem planów wielu jaskiń jest tarnogórzanin Krzysztof Mazik. W niektórych zobaczymy bogatą szatę naciekową. Są zimowiskiem nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz środowiskiem życia dla kilkudziesięciu gatunków bezkręgowców. Na terenie ostoi znajduje się Jaskinia Głęboka, którą można zwiedzać z przewodnikiem.

Partner poważnych przedsięwzięć

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach był partnerem sesji "Efektywność energetyczna w małych i średnich przedsiębiorstwach — cele, wyzwania, korzyści". Panel odbył się w ramach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanego we wrześniu w Katowicach. Tydzień wcześniej w Kołobrzegu odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, a jako partnera zaproszono także katowicki WFOŚiGW.

O randze kongresu świadczyły honorowe patronaty, które objęli Parlament Europejski, przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso i prezydent Bronisław Komorowski. Wydarzenie już na stałe zapisało się w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. III edycja w liczbach to: 56 wydarzeń, 190 panelistów, 170 gości zagranicznych z 35 krajów i łącznie ponad 3500 uczestników.

Na zabytkową zieleń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to nie tylko milionowe dofinansowania do wielkich inwestycji. To także małe dotacje, które mają duże znaczenie dla zachowania naszego dziedzictwa przyrodniczego. Jesienią WFOŚiGW dofinansował 5 wniosków w ramach priorytetu Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym. Dotację otrzymało m.in. Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach. Na ochronę zabytkowego parku w Reptach WFOŚiGW przeznaczył ponad 76 tys. zł.

Park Repecki to najciekawszy i najbardziej obfitujący w rzadkie gatunki kompleks leśno-parkowy w Tarnowskich Górach. Został wpisany do rejestru zabytków w latach 60. jako "Park w Reptach i dolina rzeki Dramy". Jest dobrze znany pacjentom Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Jerzego Ziętka. Można tutaj spotkać też turystów odwiedzających Sztolnię Czarnego Pstrąga. Park Repecki jest ulubionym miejscem rekreacji dla wielu tarnogórzan. Można zobaczyć tu spacerowiczów, rowerzystów, biegaczy, osoby wędrujące z kijkami, a zimą amatorów nart biegowych.

W parku w Reptach biolodzy znaleźli 9 gatunków podlegających całkowitej ochronie, 6 objętych ochroną częściową. Rosną tu drzewa gatunków obcego pochodzenia: klony pensylwański, japoński i srebrzysty, tulipanowiec amerykański, dąb błotny, sosna wejmutka, daglezja zielona, cyprysik groszkowy i choina kanadyjska.

Puszczańskie lekcje

Jesienią rozpoczęła się także kampania "Różnorodność — potęga życia", którą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował kwotą 265 tys. zł. Rozpoczęto od wystawy "Arbores vitae — ostatnia taka puszcza" poświęconej Puszczy Białowieskiej. Piękne wielkoformatowe fotografie, seanse filmów przyrodniczych, bezpłatne zajęcia edukacyjne w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie miały zachęcić do zainteresowania się ostatnim na świecie pierwotnym lasem nizinnym strefy umiarkowanej, który daje schronienie ponad 14 tys. gatunków zwierząt i roślin, w tym wielu niewystępującym w żadnym innym miejscu na Ziemi.

Skąd taka wystawa na Górnym Śląsku? Jak podkreślała podczas wernisażu Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW w Katowicach, przedsięwzięcie miało promować różnorodność na poziomie europejskim, nawet światowym, bo taki jest potencjał przyrody uwiecznionej na fotografiach Jana Walencika. Miało także zwrócić uwagę na konieczność pokojowego współistnienia człowieka i otaczającego go środowiska naturalnego. Paweł Kojs, dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego, określił wystawę "Arbores vitae — ostatnia taka puszcza" jako świadectwo i ostrzeżenie. Ostatnia, bo wszystkie inne zostały zniszczone. Ostatnia, bo próżno szukać takiej różnorodności w innych lasach Europy. Ostatnia, bo zanim nauczyliśmy się rozpoznawać unikalność i złożoność natury, już dokonaliśmy wielu nieodwracalnych zmian.

Przyjaźni rowerzystom

Późną jesienią "Gwarek" informował, że Kalety zostały wyróżnione w konkursie "Gmina przyjazna rowerzystom 2014". Jednym z argumentów przemawiających za wyróżnieniem gminy było powstanie "Leśnej Rajzy". Film promujący sieć ścieżek rowerowych został nakręcony ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ogólnopolski konkurs "Gmina przyjazna rowerzystom" organizowany jest od 2012 r. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W konkursie doceniane są te miejscowości, które inwestując w infrastrukturę turystyczną, dbają o bezpieczeństwo rowerzystów i tworzą najlepsze warunki dla rozwoju wypoczynku na dwóch kółkach. Konkurs prowadzony jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej i Związku Powiatów Polskich. W tym roku Kalety znalazły się wśród wyróżnionych gmin. "Lasami Nadleśnictw Świerklaniec i Koszęcin miasto wytyczyło 3 szlaki o długości 34 km, na których ustawiono 22 tablice informacyjne. Ponadto przez teren gminy Kalety przebiega szlak rowerowy "Leśno Rajza". Miasto wspiera (rzeczowo i finansowo) Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej. Samo organizuje 5 imprez rowerowych w ciągu roku, dla 150-200 osób" — czytamy w uzasadnieniu.

Warto przypomnieć, że nakręcony ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach film, promujący sieć ścieżek rowerowych, wiosną 2014 roku zdobył II nagrodę na XIII Ogólnopolskim i IX Międzynarodowym Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego Ekofilm 2014. Przyznano ją "za fascynującą opowieść edukacyjną przedstawioną na tle niepowtarzalnych walorów przyrodniczych Śląska".

Rekordowe wsparcie dla strażaków

W roku 2014 zostało przyznane rekordowe wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych. — Co roku wspieramy państwową i ochotniczą straż pożarną, ale w tym roku ochotnicy dostali rekordową kwotę — 4,5 mln zł przy ponad 15 mln zł wydanych na zakup sprzętu — poinformowała Gabriela Lenartowicz, ówczesna prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do powiatu tarnogórskiego trafiły cztery średnie wozy ratowniczo-gaśnicze.

Także dla powiatu tarnogórskiego to dofinansowanie było rekordowe. — Zwykle w ciągu roku trafiał do nas jeden średni lub ciężki samochód pożarniczy. Nigdy też nie zdarzyło się, by wszystkie nasze potrzeby zostały zaspokojone, a tym razem każda jednostka, która zgłosiła zapotrzebowanie, otrzymała wóz — mówił ówczesny wicewojewoda Andrzej Pilot, który jest członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach oraz członkiem Komisji Finansowej, decydującej w sprawach dofinansowań dla OSP.

Średni wóz ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem kosztuje 650-700 tys. zł. Zakup aut był finansowany ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, budżetów gmin, gdzie znajdują się jednostki oraz WFOŚiGW w Katowicach. OSP Kalety i Pniowiec otrzymały po 100 tys. zł z funduszu, Tworóg — 200 tys. zł, a Łubie — 250 tys. zł.

Walka ze smogiem

W grudniu "Gwarek" informował, że prawie 50 polskich miast podjęło walkę ze smogiem, zgłaszając się do drugiej edycji programu KAWKA. Wśród nich jest Radzionków. Za pieniądze przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i NFOŚiGW w Warszawie w Radzionkowie mają zostać przebudowane na ekologiczne 62 kotłownie. W latach 2015-2016 mają w nich zostać wymienione źródła ciepła na gazowe, węglowe o sprawności większej niż wcześniej (z automatycznym podajnikiem na ekogroszek) lub domy zostaną podłączone do sieci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spodziewane efekty ekologiczne to ograniczenie z tych źródeł ciepła emisji dwutlenku węgla o blisko 30 proc. oraz pyłu, bezoalfapirenu, związków siarkowych, azotowych o około 60 proc.

— Wartość projektu wynosi 686 tys. zł. Dla jednej inwestycji ekologicznej można uzyskać dofinansowanie do 10 tys. zł. Z programu KAWKA jest dotacja w wysokości 45 proc. i pożyczka na preferencyjnych warunkach w wysokości 35 proc., reszta to wkład gminy i mieszkańców — powiedziała Zuzanna Senkała, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Radzionkowie.

Prezes Pilot

Koniec roku przyniósł zmianę na stanowisku prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Został nim tarnogórzanin Andrzej Pilot. Uchwałę w tej sprawie Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 18 grudnia.

Andrzej Pilot w latach 2008-2010 był zastępcą prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gdzie odpowiadał za ochronę atmosfery, odnawialne źródła energii, gospodarkę odpadami, ochronę ziemi, gospodarkę wodną i ochronę wód. W 2010 r. był koordynatorem likwidacji szkód w środowisku wyrządzonych przez powódź w województwie śląskim.

Od grudnia 2010 r. do lutego 2013 r. Andrzej Pilot był wicestarostą powiatu tarnogórskiego. Od marca 2013 do listopada 2014 pełnił funkcję I wicewojewody śląskiego. Sprawował również nadzór nad wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska w Katowicach.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.