• Prezes Andrzej Pilot brał udział w otwarciu zielonej pracowni w Szkole Podstawowej w Kaletach.
    Prezes Andrzej Pilot brał udział w otwarciu zielonej pracowni w Szkole Podstawowej w Kaletach.
29.08.2016

Ekoedukacja w godziwych warunkach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił konkursy na organizację ekopracowni w szkołach województwa śląskiego. Termin składania wniosków do pierwszego – na projekty, upływa 15 września. O pieniądze już na realizację pomysłów będzie można starać się w październiku.

Konkursy na zielone pracownie są pomysłem Andrzeja Pilota, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po raz pierwszy odbyły się w ubiegłym roku i wśród laureatów znalazły się aż cztery szkoły z powiatu tarnogórskiego.

— Spektrum możliwości projektów, które można zgłosić, jest bardzo szerokie, bo mogą one dotyczyć ekopracowni na potrzeby nauk: przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych — mówi prezes Pilot.

Jak napisano w regulaminie, celem Konkursu jest "nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej". Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przewidywana pula nagród pieniężnych to 100 tys. zł, ale jury ma możliwość nagradzania laureatów wyróżnieniami, którymi mogą być: projektor multimedialny, laptop, aparat fotograficzny, mikroskop, tablet z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni. Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej dla jednego laureata nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni i stanowić kwoty wyższej niż 7500 zł. Nagroda pieniężna musi być przeznaczona na wdrożenie nagrodzonego projektu w roku szkolnym 2016/2017. Organ prowadzący nagrodzoną placówkę musi zadeklarować złożenie do WFOŚiGW wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ekopracowni w tym roku szkolnym, w ramach konkursu Zielona Pracownia`2016. Karta zgłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest na www.wfosigw.katowice.pl.

Konkurs na projekty zostanie rozstrzygnięty do 7 października. Natomiast kilka dni później rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń na drugi konkurs, tym razem już na utworzenie pracowni. Wnioski będą przyjmowanie do 21 października. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych WFOŚiGW do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł. 20 proc. kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu "Zielona Pracownia_Projekt`2016".

Kosztami kwalifikowanymi są m.in: zakupy pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą, biologiczną, ekologiczną, geograficzną, geologiczną, chemiczno-fizyczną, sprzętu audio-video, komputerowego, fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli, ale też sfinansowanie prac remontowych w pracowni.

W ubiegłym roku wśród laureatów konkursu na projekty ekopracowni znalazły się wnioski przygotowane przez: Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim (6,5 tys. zł), Szkołę Podstawową nr 15 w Tarnowskich Górach (7,7 tys. zł), Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. A. Mickiewicza w Kaletach (2,4 tys. zł).

Wśród 24 laureatów konkursu na realizację ekopracowni, aż cztery były z powiatu tarnogórskiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył wtedy na dofinansowania ponad 775 tys. zł. – To był jeden z najlepszych debiutów, jeżeli chodzi o konkursy organizowane przez fundusz. Spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem – mówi Andrzej Pilot i dodaje, że to pierwszy taki program WFOŚiGW, w którym dofinansowanie mogło pokryć nawet 100 proc. kosztów.

W konkursie na organizację pracowni mogły uczestniczyć wszystkie szkoły z województwa śląskiego, nie tylko laureaci pierwszego konkursu. Z 53 złożonych wniosków dofinansowanie uzyskały 24, w tym: SP nr 15 w Tarnowskich Górach – 37,6 tys. zł, SP nr 1 w Miasteczku Śląskim – 29,8 tys. zł, PSP nr 1 w Kaletach – 13,1 tys. zł, SP im. Powstańców Śląskich w Tworogu – 32 tys. zł.

(mir)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 36 z 06.09.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.