26.08.2015

Ekokarlik dla szanujących środowisko

Do 31 sierpnia można zgłaszać kandydatury do Ekokarlika. To nagroda ustanowiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ten sposób fundusz chce wyróżnić przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, realizujące szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Konkurs ma na celu: promocję etyki ekologicznej w działaniach na rzecz środowiska, ukazanie różnorodności rozwiązań i zachęcenie do podejmowania działań na rzecz przyrody. Laureaci otrzymają statuetki i tytuły Ekokarlik oraz prawo posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem.

— Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od wielu lat przyznaje nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej — mówi Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW. — W kalendarz wydarzeń wpisały się już "Zielone czeki", które są przyznawane z okazji Dnia Ziemi oraz konkurs "EkoAktywni" – dla pozarządowych organizacji ekologicznych. Teraz chcemy nagrodzić wyróżniających się przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego — dodaje.

Do udziału w konkursie może przystąpić przedsiębiorca lub jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, składając wypełnioną kartę zgłoszeniową, którą można pobrać ze strony www.wfosigw.katowice.pl. Warunkiem udziału jest prowadzenie ocenianych przez jury działań na terenie województwa śląskiego.

W konkursie może wziąć udział przedsiębiorca lub jednostka samorządu terytorialnego, który:

- nie ma nałożonych kar z tytułu naruszenia wymogów ochrony środowiska,

- wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

i opłat eksploatacyjnych,

- na swym terenie, w przeciągu ostatnich 3 lat, realizował inwestycje ekologiczne,

- dobrowolnie podejmuje inicjatywy promocyjne i działania z edukacji ekologicznej wśród pracowników przedsiębiorstwa czy jednostki samorządu terytorialnego oraz otoczenia.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kartę zgłoszeniową, wraz z załącznikiem, należy dostarczyć na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. Termin przyjmowania kart zgłoszeniowych upływa 31 sierpnia o godz. 15.30.

Jury Ekokarlika oceniać będzie przede wszystkim: potwierdzoną różnymi wskaźnikami skuteczność działań środowiskowych, zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań wdrażanych celem podniesienia poziomu ochrony środowiska oraz inicjatywy promujące działania na rzecz ochrony środowiska. Konkurs rozstrzygnięty zostanie we wrześniu 2015 roku.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.