• Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, odwiedził 4 lutego uczestników zimowiska ZHP zorganizowanego w Kokotku.
    Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, odwiedził 4 lutego uczestników zimowiska ZHP zorganizowanego w Kokotku.
26.08.2015

Ekologiczne zimowiska

Kwotą ponad 140 tys. zł wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizację  zimowisk. Do tej pory dofinansowywano tylko zielone szkoły i wyjazdy w czasie letnich wakacji. To dlatego, że zgodnie z regulaminem na pomoc funduszu mogli liczyć tylko organizatorzy wyjazdów trwających co najmniej 14 dni. — Teraz dofinansowywane są wyjazdy dzieci w okresie ferii zimowych, które nie mogą trwać krócej niż 7 dni — mówi Andrzej Pilot, od grudnia 2014 r. prezes WFOŚiGW.Jarosław Myśliwski

Podczas tegorocznych ferii zimowych fundusz dofinansował wypoczynek około 600 dzieci z Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Lublińca, Rudy Śląskiej i Rybnika. Jednym z miejsc, gdzie odbyło się zimowisko ze wsparciem funduszu, był ośrodek harcerski Hufca Ziemi Lublinieckej w Kokotku.— Zorganizowano dwa turnusy w których wzięło udział po 10 zuchów i 20 harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników — mówi hm. Anna Peterko, komendant Chorągwi Śląskiej ZHP.

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach można wydać na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. — Mogą być przeznaczone na przykład na zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie zgodne z programem ustalonym przez dietetyka, zakup biletów wstępu do muzeów, parków narodowych, opłacenie przewodnika, prelekcje proekologiczne, zakup nagród w konkursach ekologicznych i materiałów plastycznych — informuje Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

— W Kokotku organizowano gry ekologiczne i konkursy potwierdzające znajomość zagadnień przyrodniczych. W programie było m.in spotkanie z leśnikiem, a następnie spacer do lasu, podczas którego dzieci i młodzież w terenie poznawały tajniki przyrody — mówi hm. Peterko.

Na jakie wsparcie mogą liczyć organizatorzy wypoczynku? W przypadku wyjazdu do ośrodków poza terenem województwa śląskiego kwota dotacji funduszu wynosi 100 lub 150 zł na osobę. Stawka podwyższona dotyczy dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z domu dziecka lub rodziny zastępczej. W przypadku wyjazdu do ośrodków zlokalizowanych w województwie śląskim dotacja funduszu jest wyższa i wynosi: 250 zł stawka podstawowa oraz 300 zł stawka podwyższona.

— W 2014 roku fundusz przeznaczył ponad 6 mln zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci z województwa śląskiego. W tym roku zaplanowano podobną kwotę. Poza harcerzami z Hufca ZHP Ziemi Tarnogórskiej duże wsparcie na organizację wypoczynku otrzymuje także Fundacja na rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie — mówi prezes Pilot.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.