• Prezes Andrzej Pilot i wójt Tworoga Eugeniusz Gwóźdź, uroczyście otwierają ekopracownię w tworoskiej szkole podstawowej.
    Prezes Andrzej Pilot i wójt Tworoga Eugeniusz Gwóźdź, uroczyście otwierają ekopracownię w tworoskiej szkole podstawowej. Fot. Jarosław Myśliwski
28.09.2016

Ekopracownia dla Tworoga

To trzecia, oddana do użytku na terenie powiatu tarnogórskiego, ekopracownia, która powstała w ramach projektu Zielona Pracownia. 20 września otwarł ją Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Powstała w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu.

Dofinansowanie jakie przeznaczył WFOŚiGW na utworzenie tworoskiej pracowni wyniosło 32 tys. zł. Za te pieniądze planowano kupić ergonomiczne meble, tablicę interaktywną, projektor, sprzęt komputerowy, zestawy doświadczalne, mikroskopy, odczynniki, okazy przyrodnicze, modele organów ludzkich i roślinnych. Centrum informacji przyrodniczej, jak nazwano pracownię, ma służyć do prowadzenia zajęć z biologii, geografii, fizyki i chemii.

W tym roku WFOŚiGW ogłosił drugą edycję konkursu. Termin na składanie wniosków na projekty pracowni już minął, ale można starać się o dotację na utworzenie ekopracowni. Wnioski będą przyjmowanie do 21 października. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych WFOŚiGW do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł – 20 proc. kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu "Zielona Pracownia_Projekt`2016".

Spektrum możliwości zgłaszanych wniosków jest bardzo szerokie, bo mogą one dotyczyć ekopracowni na potrzeby nauk: przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych – wyjaśnia prezes Pilot.

Kosztami kwalifikowanymi są m.in: zakupy pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą, sprzętu audio-wideo, komputerowego, fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli, ale też sfinansowanie prac remontowych w pracowni.

(mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 40 z 04.10.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.