26.08.2015

Fundusz dla najmłodszych

W ostatnim czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dofinansowanie dla Radzionkowa i Tworoga na organizację tzw. zielonych szkół oraz Fundacji na rzecz Dzieci “Miasteczko Śląskie” na profilaktykę zdrowotną  najmłodszych.

Radzionków otrzymał z funduszu 21 970 zł na wyjazd 113 dzieci do nadmorskich miejscowości Dziwnówek i Władysławowo. Zaplanowano, że podczas pobytu uczestnicy wezmą udział w programie profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji ekologicznej. Zielone szkoły mają odbyć się pomiędzy 5 maja a 25 czerwca. Całkowite koszty wyjazdów przekroczą 155 tys. zł, ponad 130 tys. zł będzie pochodziło z wpłat rodziców uczniów, którzy pojadą na wypoczynek.

Z gminy Tworóg 45 dzieci ma pojechać do nadmorskiej Jastrzębiej Góry. Także tam, poza programem profilaktyki zdrowotnej, ma być realizowany program edukacji ekologicznej. Wyjazd ma się odbyć jeszcze w kwietniu. Koszty oszacowano na na 52 745 zł, środki WFOŚiGW to 9 950 zł, rodziców - 27 626 zł, gminy Tworóg - 11 250 zł, pozostałe - 3 919 zł.

Kolejne przedsięwzięcie dofinansowane przez katowicki WFOŚiGW to druk zeszytu edukacyjnego "Środowisko - zdrowie" oraz ulotki edukacyjnej "Ołów - Dziecko - To musisz wiedzieć". Zeszyt edukacyjny przeznaczony jest dla dzieci w wieku 8-10 lat, obejmuje tematykę ochrony środowiska i promocji zdrowia na terenach przemysłowych, gdzie mieszkańcy narażeni są na oddziaływanie ołowiu. Publikacja w formacie A4 ma liczyć 44 strony i zostać wydana w nakładzie 5 tys. egzemplarzy

Treścią 3 tys. ulotek edukacyjnych w formacie A3, przeznaczonych dla uniwersalnego odbiorcy (starsze dzieci, młodzież i dorośli), będzie problematyka narażenia dzieci na ołów i zasady profilaktyki. — Zarówno zeszyt jak i ulotka edukacyjna będą opracowane na podstawie istniejących publikacji, stosowanych z powodzeniem w edukacji ekologicznej prowadzonej przez fundację od przeszło 15 lat. Wydawnictwa te są corocznie aktualizowane i dostosowywane do bieżących problemów oraz zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Każde z nich opracowane będzie w formie ćwiczeń, rebusów, rysunków, zagadek i gier, dodatkowo na kilku stronach zeszytu zamieszczone będą treści przedstawione w języku angielskim — informuje Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydawnictwa zostaną wykorzystane w ramach prowadzonego przez Fundację na rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie" monitoringu zdrowotnego najmłodszych w zakresie ich środowiskowego narażenia na ołów oraz w trakcie prowadzenia całorocznej edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej dzieci, połączonej z promocją zdrowia.

Beneficjent planuje także dystrybucję części wydawnictw w ramach edukacji ekologicznej we współdziałających placówkach szkolnych na terenie aglomeracji śląskiej, m.in w Katowicach, Świętochłowicach, Piekarach Śląskich, Dąbrowie Górniczej.

Wydanie zeszytu i ulotek ma kosztować 14 tys. zł., dotacja z WFOŚiGW to 11 200 zł.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.