•  WFOŚ wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii.
     WFOŚ wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii.
18.01.2019

Fundusz dla ochrony powietrza

Przez wiele lat największymi trucicielami były duże zakłady przemysłowe. Za olbrzymie pieniądze oraz zmieniając prawo ograniczono ilość emitowanych przez nie zanieczyszczeń.

Obecnie wszystkie potencjalne przemysłowe źródła emisji zanieczyszczeń są obwarowane wieloma przepisami, które regulują normy emitowania poszczególnych substancji do atmosfery. Walka, w której brał udział także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, toczona była z ograniczoną liczbą przedsiębiorstw państwowych i wyegzekwowanie zastosowania różnego rodzaju środków, mających na celu znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, było stosunkowo łatwe. Dużo bardziej skomplikowane jest ograniczenie niskiej emisji z gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej i małych firm. Poza świadomością ekologiczną problemem są także koszty wymiany źródeł ciepła, zakupu dobrej jakości opału i termomodernizacji budynków. Katowicki WFOŚiGW prowadził kilka programów mających na celu poprawę jakości powietrza. Pierwszym z dużych był Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Angażował on gminy, które otrzymywały pieniądze z funduszu, dokładały z własnych budżetów i z zaangażowaniem finansowym mieszkańców termomodernizowały ich budynki. Trudno znaleźć gminę w województwie śląskim, gdzie nie przeprowadzono by programu. W wielu zrealizowano kilka etapów, poddając termomodernizacji kolejne domy.

WFOŚiGW razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach finansował Program Priorytetowy Poprawa Jakości Powietrza KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Beneficjenci otrzymywali dofinansowanie w łącznej wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji.

Dużym programem był także SMOG STOP, który umożliwiał otrzymanie dofinansowania na termomodernizację budynków bezpośrednio przez osoby prywatne. Był to pierwszy taki program w Polsce.

We wrześniu 2018 r. wprowadzono program Czyste Powietrze. Nabór wniosków został wstrzymany 1 stycznia. "Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym. Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową" – informuje WFOŚiGW w Katowicach. (mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 3/2019 z 15.01.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.