• Solary to już nie ekstrawagancja, te urządzenia są coraz częściej spotykane. Jak uzyskać dofinansowanie na nich zakup?
    Solary to już nie ekstrawagancja, te urządzenia są coraz częściej spotykane. Jak uzyskać dofinansowanie na nich zakup? Fot. Jarosław Myśliwski
29.08.2016

Fundusz dla zielonej energii

Odnawialne źródła energii cieszą się coraz większą popularnością. Przynoszą wymierne korzyści, korzystając z nich, nie trujemy siebie i otoczenia. Problemem natomiast jest zakup samej instalacji, zwykle kosztowny. Na pytania o możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii odpowiada jego prezes Andrzej Pilot.

– Kto może uzyskać dofinansowanie na zabudowę odnawialnych źródeł energii?

– WFOŚiGW w Katowicach udziela dofinansowania na wspieranie działań proekologicznych, podejmowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorców (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz instytucje i organizacje pozarządowe. Wnioskodawcą może być wyłącznie inwestor bezpośredni, posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są na bieżąco w ramach trwającego od 1 lipca 2015 roku naboru ciągłego.

– Jakie odnawialne źródła energii podlegają dofinansowaniu?

– Wojewódzki fundusz w Katowicach współfinansuje zabudowę praktycznie wszystkich odnawialnych źródeł energii. W ostatnich latach beneficjenci z obszaru województwa śląskiego najczęściej wybierają pompy ciepła (do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody), instalacje solarne służące do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej (szczególnie w okresie letnim), kotły opalane biomasą (zarówno małe, lokalne kotłownie spełniające wymogi co najmniej 4. klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, jak i duże urządzenia wykorzystywane w energetyce zawodowej), biogazownie (instalacje wykorzystujące biogaz z rolnictwa, oczyszczalni ścieków czy składowisk odpadów do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła) oraz instalacje fotowoltaiczne.

– Ile może wynosić dofinansowanie i w jakiej formie jest udzielane?

– Łączne dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW może wynosić do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym wysokość dofinansowania uzależniona jest od kilku kryteriów, z których najważniejszym jest efektywność ekologiczna – relacja między kosztami zadania i wielkością uzyskiwanego efektu ekologicznego. Mając na uwadze szczególne znaczenie odnawialnych źródeł energii dla środowiska naturalnego oraz zapisy pakietu klimatyczno-energetycznego, obligującego Polskę do osiągnięcia do 2020 roku 15 proc. udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii, inwestycje takie są wspierane na wyjątkowo preferencyjnych warunkach. Każdy wnioskodawca planujący zabudowę odnawialnego źródła energii, może liczyć – oprócz pożyczki, oprocentowanej na poziomie 3 proc. w stosunku rocznym – na dotację, której wysokość uzależniona jest od rodzaju instalacji. I tak dla: pomp ciepła, kolektorów słonecznych i biogazowni maksymalna wysokość dotacji może wynosić 30 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla instalacji fotowoltaicznych – 20 proc. W przypadku zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz przez pozostałe jednostki w budynkach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków, doceniając dodatkowy efekt społeczny i edukacyjny zastosowania odnawialnych źródeł energii, maksymalna wysokość dotacji w przypadku pomp ciepła i kolektorów słonecznych ulega zwiększeniu o dodatkowe 10 proc., a w przypadku instalacji fotowoltaicznych – o 5 proc.

Rozmawiał: Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 36 z 06.09.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.