•  Mrowisko rudnic w parku Repeckim.
     Mrowisko rudnic w parku Repeckim. Fot. Jarosław Myśliwski
13.08.2019

Fundusz wspiera ochronę parku Repeckiego

– Mamy przyznaną dotację do 66,6 tys. zł. Kwota, jaką wykorzystamy, będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, które właśnie trwa – mówi Adam Mrugacz, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. WFOŚiGW w Katowicach od wielu lat wspiera pielęgnację cennego drzewostanu w parku Repeckim. Dotacje otrzymują Urząd Miejski w Tarnowskich Górach oraz GCR.

– Przyrodniczo jest to najbardziej cenny park w Tarnowskich Górach. W dużej części ma charakter leśny. Odtwarza się sam, a my mu w tym nie przeszkadzamy – mówi naczelnik Mrugacz. Tadeusz B. Hadaś w "Historii Tarnowskich Gór", w rozdziale "Przyroda dawniej i dziś", wymienia 15 występujących tutaj gatunków, które są objęte ochroną. Teren wchodzi w skład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Park w Reptach i dolina rzeki Dramy" ustanowionego rozporządzeniem wojewody śląskiego w 2002 r. Park znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 "Podziemia tarnogórsko-bytomskie".

Park z historią

Park Repecki ma ciekawą historię. Jak podaje Tadeusz B. Hadaś, w 1820 roku las repecki stał się własnością tarnogórsko-świerklanieckiej linii rodu Henckel von Donnersmarck. Cztery lata później wybudowano zamek myśliwski. Wtedy las przekształcono w zwierzyniec, otaczając go murem z kamienia wapiennego. Aby ułatwić polowanie, wycięto część drzew.

Pod koniec XIX wieku zwierzyniec przekształcono w angielski park rezydencjonalny, spłaszczono i zaokrąglono wzgórza, wypełniono nierówności w dolinach. "Posadzono około 10 000 drzew (głównie buki i dęby) o wysokości 10 m metodą "zamarzniętej bryły". Całość zieleni zaprojektowano w ten sposób, aby w miarę oddalania się od wzniesionego w latach 1893-1898 nowego neorenesansowego pałacu znajdującego się w centrum parku, narastało wrażenie płynnego przejścia z naznaczonego ludzką myślą parku ku kwiecistym łąkom i rozległym kompleksom "naturalnego lasu". Nieużytkowany zamek myśliwski przekształcił się w ruinę, którą rozebrano w 1971 roku, zakładając na tym miejscu duży parking. Pałac, spalony przez Armię Czerwoną i rozszabrowany w 1945 roku, wysadzono w powietrze w latach sześćdziesiątych decyzją władz partyjnych. Na jego miejscu powstał kompleks budynków Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji" – napisał Tadeusz B. Hadaś.

Dla bezpieczeństwa

Park Repecki to miejsce odwiedzane przez mieszkańców Tarnowskich Gór, okolicznych miast i miejscowości. Często można tutaj spotkać spacerowiczów, są też świetne warunki do biegania, nordic walkingu, jazdy na rowerach, a zimą do uprawiania narciarstwa biegowego. Alejkę od strony Rept Śląskich przemierzają grupy turystów odwiedzający Sztolnię Czarnego Pstrąga. Park jest miejscem spacerowym dla pacjentów GCR i odwiedzających ich osób oraz uczniów Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Częstymi gośćmi parku są zawodnicy i kibice organizowanych meczy piłkarskich na stadionie oraz biegów, rajdów rowerowych itd. Młodzież z tarnogórskich szkół przyjeżdża tutaj na terenowe lekcje biologii. Ponieważ w parku jest wiele wiekowych drzew, zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym to miejsce, to obok zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych, główny cel ochrony parku. Dotowane przez WFOŚiGW prace obejmują wykonanie robót pielęgnacyjnych przy drzewach, ochronę przez wyłożenie pułapek feromonowych do zwalczania szkodników, poprawę walorów krajobrazowych i estetyki parku przez koszenie łąk i trawników parkowych, usunięcie drzew obumarłych, zniszczonych przez silne wiatry.

Edukacja w parku

Park Repecki to także dobre miejsce na edukację przyrodniczą. Jak informowaliśmy w ubiegłym roku Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" otrzymało z katowickiego WFOŚiGW ponad 33 tys. zł dotacji na rozbudowę ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej. Utworzona w latach 2004-2006 ma długość prawie 1,5 km. Z tablic można się dowiedzieć m.in. co zawdzięczamy drzewom. Oryginalnym pomysłem jest przekrój pnia wiekowego drzewa. Na słojach oznaczono ważne daty z historia Polski i świata. W 1850 r. to drzewo było siewką. Rosło, co roku przybywał mu jeden słój i na nich oznaczono ważne daty z historii: wybuch powstania styczniowego (1863 r.), pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie w Atenach (1896 r.), nagroda Nobla dla Henryka Sienkiewicza (1905 r.), odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918 r.) itd.

Jarosław Myśliwski

Chronione rośliny parku Repeckim:
Chronione całkowicie:
- sosna limba,
- cis pospolity,
- różanecznik żółty,
- wawrzynek wilczełyko,
- bluszcz pospolity,
- storczyk buławik mieczolistny,
- listera jajowata,
- ciemiężyca zielona,
- skrzyp olbrzymi.
Ochroną częściową objęte są:
- kalina koralowa,
- kruszyna pospolita,
- porzeczka czarna,
- kopytnik pospolity,
- marzanka wonna,
- paprotka zwyczajna.


Artykuł ukazał się w GWARKU 32/2019 z 13.08.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.