•  Trudno przecenić rolę strażaków w zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest, by dysponowali odpowiednim sprzętem.
     Trudno przecenić rolę strażaków w zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest, by dysponowali odpowiednim sprzętem. Fot. Jarosław Myśliwski
06.06.2019

Fundusz wspiera służby ratownicze

Strażacy ochotnicy zwykle są pierwsi na miejscu zdarzenia. W skali całego kraju podejmują interwencje średnio co minutę. Wyjeżdżają do wypadków komunikacyjnych, pożarów, innych miejscowych zagrożeń czy pomagają w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Dlatego tak ważne jest, by dysponowali odpowiednim sprzętem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek z województwa śląskiego.

Można uzyskać dotację w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kwota przeznaczona na dofinansowania wynosi 9 mln 749 tys. zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie funduszu w Katowicach do 28 czerwca lub do wyczerpania środków. W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom. Szczegółowych informacji udziela Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi pod numerami tel. 32-603-22-41, 32-603-22-83, 32-603-23-42, 32-603-23-43, 32-603-23-44, 32-603-23-41.

Wcześniej WFOŚiGW w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa śląskiego w ramach priorytetu NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych. O dotacje, w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, mogą się ubiegać, poza strażami, także gminy, w których działają jednostki OSP. Minimalna wnioskowana kwota dofinansowania powinna wynosić 1 tys. zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie funduszu w Katowicach do 31 lipca lub do wyczerpania środków. Na dotacje przeznaczono 1,5 mln zł. Jak w przypadku poprzedniego naboru wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom.

Na początku maja Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji wraz z Leszkiem Suskim, komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej przekazali przedstawicielom samorządu terytorialnego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego promesy na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo–gaśniczych. W uroczystości uczestniczyli również poseł Jerzy Polaczek oraz prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz Bednarek.

Łączny koszt samochodów to ponad 30 mln zł, w tym wkład samorządów. Resztę dołożą MSWiA i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łącznie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację tego zadania zostanie przeznaczone prawie 10 mln zł. W 2018 r. w województwie śląskim ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach dofinansowano zakup 26 pojazdów pożarniczych. (mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 22/2019 z 04.06.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.