•  Organizując wyjazd uczniów na tzw. zieloną szkołę można otrzymać dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach. W przypadku wypoczynku w Beskidach Śląskich czy innych miejscach województwa śląskiego stawka jest podwyższona.
     Organizując wyjazd uczniów na tzw. zieloną szkołę można otrzymać dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach. W przypadku wypoczynku w Beskidach Śląskich czy innych miejscach województwa śląskiego stawka jest podwyższona. Fot. Jarosław Myśliwski
22.05.2019

Fundusz wspiera zielone szkoły

5 mln zł zaplanował wydać w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci: zielone szkoły, profilaktykę specjalistyczną oraz wyjazdy w wakacje.

W porównaniu z 2018 r. kwota wzrosła o 500 tys. zł ., kiedy to fundusz wsparł profilaktykę zdrowotną z edukacją ekologiczną kwotą ponad 4,5 mln zł. Liderami wśród organizatorów tego typu wypoczynku, a co za tym idzie beneficjantów, są ZHP Chorągiew Śląska, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny, Fundacja na rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie" w Miasteczku Śląskim oraz Caritas Diecezji Sosnowieckiej. W powiecie tarnogórskim, największe dofinansowanie otrzymały, poza fundacją "Miasteczko Śląskie", także gminy Świerklaniec i Radzionków.

Aktualne terminy naboru wniosków oraz stawki dofinansowania określone są w Regulaminie dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach, który można znaleźć na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl.

Z dofinansowania mogą skorzystać dzieci chore lub zagrożone schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Dotacja ze środków funduszu wynosi:

- 350 zł na jedno dziecko w przypadku wyjazdu do ośrodków poza terenem województwa śląskiego,

- 400 zł w przypadku wypoczynku na terenie województwa śląskiego.

W przypadku turnusu krótszego niż 14 dni, dotacja wynosi odpowiednio 250 zł i 300 zł.

Z dofinansowania do wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły mogą skorzystać dzieci z III klas szkół podstawowych, dzieci niepełnosprawne oraz posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałe na terenach ujętych w wykazie gmin, na terenie których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

W przypadku wyjazdu do ośrodków poza województwo śląskie kwota dotacji wynosi: 170 zł stawka podstawowa lub 400 zł stawka podwyższona, a w przypadku wyjazdu na terenie województwa śląskiego: 300 zł podstawowa lub 500 zł stawka podwyższona.

W przypadku turnusu krótszego niż 14 dni (dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), dotacja to odpowiednio 300 lub 400 zł.

Z dofinansowania do wyjazdów w wakacje mogą skorzystać dzieci ze wszystkich klas szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjów zamieszkałych na terenach ujętych w wykazie gmin. W przypadku wyjazdu poza województwo śląskie kwota dotacji wynosi: 150 zł stawka podstawowa lub 200 zł stawka podwyższona. W przypadku wyjazdu na terenie województwa śląskiego jest to odpowiednio: 350 lub 400 zł. W przypadku wyjazdu krótszego niż 14 dni jest to odpowiednio: 100 zł, 150 zł, 250 zł lub 300 zł.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 20/2019 z 21.05.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.