07.11.2019

Fundusz wyjaśnia i proponuje alternatywne rozwiązania

Miało być nie tylko energoszczędnie, ekologicznie i z większym komfortem cieplnym. Liczono na to, że będzie bezpieczniej. – Koniec z nieszczelnymi kominami i oknami, ryzykiem zaczadzenia, wilgocią czy sypiącymi się tynkami. W ciągu czterech lat osiedle całkowicie się zmieni. Architekci wzorowali się na najlepszych rozwiązaniach krajowych i zagranicznych – przekonywały pod koniec 2017 r. władze Piekar Śląskich. Termomodernizacja osiedla Wieczorka to jedna z największych inwestycji w tym mieście.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zamierzał dofinansować termomodernizację kwotą prawie 50 mln zł, w tym 30 mln zł miała to być premia inwestycyjna, czyli dotacja bezzwrotna.

"Na podstawie przeprowadzonych wizyt monitoringowych oraz dokumentacji technicznej stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem wynikającym z audytu energetycznego. Podanie nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie spowodowało konieczność rozwiązania umów, w których taka sytuacja zaistniała" – informuje fundusz.

Kontrolerzy wykryli, że w rzeczywistości mieszkań ogrzewanych węglem jest mniej niż podano we wnioskach. Jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji niektóre lokale posiadały ogrzewanie gazowe albo elektryczne. Efekt ekologiczny byłby więc znacznie mniejszy niż zakładano.

Jak ostatecznie zakończy się sprawa z termomodernizacją osiedla Wieczorka, póki co nie wiadomo.

Część wyników kontroli można znaleźć na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl. Tam też znajduje się komunikat funduszu. Jak czytamy: Ministerstwo Energii będące dysponentem środków, zleciło realizację zadań w zakresie termomodernizacji budynków na Śląsku Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WF). WF odpowiada za ich realizację. Wykonanie projektu termomodernizacji na terenie miasta Piekary Śląskie, podobnie jak i inne zadania realizowane w tym zakresie, muszą odbywać się zgodnie z zapisami prawnymi i wymogami, jakie stawia przed nami procedura uzyskania przedmiotowej dotacji. Zadaniem statutowym WF jest zachęcanie rozpowszechnianie i ułatwianie beneficjentom uzyskania takiego dofinansowania.

W związku z wypowiedzią w trakcie sesji miejskiej z dnia 29.08.2019 r., pani prezydent Sławy Umińskiej-Duraj, dotyczącej poprawności rozwiązania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WF), umów o dofinansowanie projektów w ramach POIiŚ zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi w Piekarach Śląskich, WF informuje, że:

Prezes WF Tomasz Bednarek w dniu 28 lutego 2019 r. wziął udział w Sesji Rady Miejskiej Piekar Śląskich, gdzie poinformował o stanie realizacji, przyczynach wypowiedzenia 9 umów projektu dotyczącego termomodernizacji budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych na oś. Wieczorka w Piekarach Śląskich. Wskazał także, mimo wypowiedzenia umów na możliwość alternatywnego uzyskania dofinansowania na ten cel ze środków Poddziałania 1.7.1. POIiŚ na lata 2014 - 2020 r.

WFOŚiGW w Katowicach zorganizował i zaprosił na spotkanie prezydent miasta Sławę Umińską-Duraj oraz I zastępcę prezydenta miasta Piekary Śląskie Krzysztofa Turzańskiego wraz z mieszkańcami os. Wieczorka w Piekarach Śląskich. Zebranie odbyło się 8 maja 2019 r. w auli Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich przy ulicy Armii Krajowej 2. Dotyczyło ono ponownie realizacji kompleksowej termomodernizacji budynków na os. Wieczorka. Wyjaśniono tam powody wypowiedzenia 9 umów przez WFOŚiGW w Katowicach oraz wskazano inne możliwości realizacji tej inwestycji. Pani prezydent i jej zastępca na spotkaniu byli nieobecni.

W siedzibie WF zorganizowano kilka spotkań dla członków wspólnot mieszkaniowych os. Wieczorka oraz dla dyrekcji ZGM w Piekarach Śląskich, na których wielokrotnie proponowane były rozwiązania alternatywne i zachęcano do poprawnych rozwiązań, by dokończyć realizację inwestycji w ramach Poddziałania 1.7.1 POIiŚ na lata 2014 - 2020. (mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 44/2019 z 05.11.2019

komentarze
z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.