•  W elektryfikacji Bibieli miał swój udział Jerzy Ziętek, podówczas zastępca przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.
     W elektryfikacji Bibieli miał swój udział Jerzy Ziętek, podówczas zastępca przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Fot. archiwum Gwarka
09.01.2020

I stała się światłość... Kto najdłużej czekał na prąd?

Mikołeska i Bibiela to dwie ostatnie miejscowości powiatu tarnogórskiego, które doczekały się elektryfikacji. W Mikołesce światło elektryczne rozbłysło oficjalnie 20 grudnia 1959 roku. Natomiast mieszkańcy Bibieli musieli żyć przy karbidkach i świecach jeszcze sześć miesięcy dłużej.

Co ciekawe, w różnych sprawozdaniach już wcześniej podawano o przeprowadzeniu elektryfikacji obu miejscowości, ale była to tylko tzw. życzeniowa sprawozdawczość. Do Mikołeski, obecnie wsi w gminie Tworóg, prąd doprowadzono za sprawą ogromnego zaangażowania lokalnej społeczności, w tym nauczycieli szkoły podstawowej i aktywistów Frontu Jedności Narodu. Komitetowi elektryfikacji przewodzili Izydor Ziaja i Melchior Piecuch, a mieszkańcy wioski, w ramach czynów społecznych, ochoczo uczestniczyli w pracach elektryfikacyjnych. Finansowo pomogły Komitet Wojewódzki PZPR i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach, Boruszowickie Zakłady Papiernicze (wykonując także różne usługi) oraz Nadleśnictwo Żyglinek.

Na uroczystość zakończenia elektryfikacji przybyli do ukrytej w lasach Mikołeski przedstawiciele Komitetu Powiatowego PZPR oraz prezydiów Powiatowej i Gromadzkiej Rady Narodowej. Radość była tym większa, że Mikołeska otrzymała od władz powiatowych telewizor. Z pięknego telewizora dla miejscowej świetlicy, przekazanego osobiście przez Jerzego Ziętka, zastępcę przewodniczącego Prezydium WRN w Katowicach, pół roku później cieszyła się również Bibiela, dziś sołectwo w granicach Miasteczka Śląskiego. Wręczając bardzo pożądany wówczas prezent, Jerzy Ziętek życzył bibielanom, aby energia elektryczna umożliwiła im szybką mechanizację gospodarstw, a radio i telewizor stały się dla nich oknem na świat. Symbolicznego włączenia energii elektrycznej, w obecności władz wojewódzkich, powiatowych i gromadzkich, dokonał natomiast Stefan Kaczmarek, przewodniczący Prezydium PRN w Tarnowskich Górach.

Tak jak w przypadku Mikołeski, również mieszkańcy Bibieli czynnie włączyli się w elektryfikację swojej wsi. Jej przedstawiciele zapewniali, że Bibiela, w dowód wdzięczności, będzie przodować w świadczeniach na rzecz Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Ze swej strony władze powiatowe wyrażały nadzieje, że prąd elektryczny przyczyni się do rozwoju miejscowego kółka rolniczego i założenia zespołu hodowlanego owiec. Obecni na uroczystości przedstawiciele Lasów Państwowych deklarowali, że dla takiej hodowli istnieje możliwość wydzierżawienia łąk leśnych. (K)


Artykuł ukazał się w GWARKU 1/2020 z 07.01.2020

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.