•  
      Fot. Pixabay
21.02.2020

Jest 500+, nie ma dopłaty do żłobka

Rodzice chcą, by samorząd więcej dopłacał do pobytu ich dzieci w niepublicznym żłobku “Smoczusie” w Miasteczku Śląskim. Radni na podwyżkę się nie zgadzają. Żadnych dopłat nie ma w Tarnowskich Górach, w tym roku zrezygnowano z nich w Kaletach.

Petycję do burmistrza i rady miejskiej w Miasteczku Śląskim napisał jeden z rodziców, poparli ją inni. Wskazują, że minister rodziny zdecydował, że dofinansowanie w ramach programu Maluch+ nie będzie już dotyczyło niepublicznych placówek.

Większa pomoc gminy byłaby rekompensatą i ulżyłaby finansowo rodzicom. Miesięczna opłata za pobyt w "Smoczusiach" wynosi 900 zł, gmina dopłaca do każdego dziecka 150 zł. Pieniądze formalnie trafiają do żłobka, który później odlicza tę kwotę od czesnego. Rodzice chcieliby, żeby dopłata wzrosła o 100 - 250 zł. Kwota nie jest przypadkowa, w 2019 r. 100 zł wynosiła dopłata w ramach programu Maluch+. Większość radnych była jednak za odrzuceniem petycji.

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że teraz program 500+ obejmuje wszystkie dzieci, więc sytuacja finansowa rodzin i tak się poprawiła. – Ponadto ze żłobka korzystają także osoby, które nie płacą podatków w naszej gminie. Należy wypracować taki system, który pozwoli pomóc rodzicom, którzy naprawdę tego potrzebują i do tego płacą u nas podatki – zauważył Wojciech Janik, przewodniczący komisji skarg i petycji. Tyle, że już dziś dofinansowanie z kasy miasta dostają tylko jej mieszkańcy. W żłobku jest 18 dzieci, z czego 3 z innych gmin. Rodzice tych trojga płacą pełne czesne.

– 500+ nie ma być karą. Poza tym, jeżeli ktoś myśli o przeprowadzce do naszego miasta, to dotowany żłobek może być dodatkowym plusem – mówił wiceprzewodniczący rady Roman Boino. – Miasteczko Śląskie się wyludnia i jakiekolwiek udogodnienia dla młodych to dobry kierunek – dodał radny Zbigniew Płomiński. Burmistrz Michał Skrzydło ripostował: – Nikt nie zdecyduje się na dziecko czy przeprowadzkę z powodu wyższej o 100 zł dopłaty do żłobka.

Tarnogórski samorząd nie dotuje i nie dotował pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach, nie zamierza w ten sposób wspomagać prywatnej działalności. Za to ponosi lwią część kosztów pobytu w miejskiej placówce. W minionym roku wynosiły one miesięcznie 1211,18 zł za jedno dziecko. Rodzice płacili 292,50 zł opłaty plus 6 zł za dzienne wyżywienie. W tym roku opłata jest wyższa – 338 zł miesięcznie, ale wyższe będą też koszty utrzymania żłobka.

W Kaletach jeszcze w ubiegłym roku miasto dopłacało do pobytu dzieci w dwóch niepublicznych żłobkach – 100 zł miesięcznie na dziecko. Takie rozwiązanie obowiązywało od wiosny 2017 r. Jednak w listopadzie 2019 r. rada miejska uchyliła uchwałę w tej sprawie i w tym roku dofinansowania już nie ma.

Janina Perz, przewodnicząca rady miejskiej w Kaletach tłumaczy, że z jednej strony radni wzięli pod uwagę, że teraz program 500+ obejmuje wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziców. Dostali więc zastrzyk finansowy. Zwraca też uwagę, że rosną obowiązkowe wydatki samorządu – np. płaca minimalna i koszty energii, a także wynagrodzenia nauczycieli, na co nie starcza subwencji i trzeba dokładać z pieniędzy miasta. Do tego zmniejszono podatek PIT, a więc wpływy z tego tytułu będą mniejsze.

– Budżet miasta jest coraz bardziej obciążony, musimy szukać oszczędności – zauważa przewodnicząca Perz. Dodaje, że radni jednogłośnie zdecydowali o uchyleniu uchwały o dopłatach do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych. Same placówki ani rodzice nie złożyli do rady żadnej petycji czy protestu w tej sprawie.

Agnieszka Reczkin


Artykuł ukazał się w GWARKU 8/2020 z 25.02.2020

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.