• 26.04.2016

  Zielona edukacja

  Warunki nauczania niewątpliwie mają wpływ na wyniki, ale przecież nie tylko o to chodzi, żeby było skutecznie, ale też ciekawie. Dobrych rozwiązań poszukiwał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który ogłosił konkurs “Zielona pracownia_projekt”. Potem zorganizował kolejny konkurs, tym razem już na utworzenie pracowni. Właśnie taką zieloną pracownię otwarto we wtorek w Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach. Dzień wcześniej ekopracownię otwarto w Szkole Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim.

  Na konkurs "Zielona pracownia_projekt" przyjmowano projekty, które wpłyną na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mogły dotyczyć ekopracowni: przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. WFOŚiGW dofinansował 21 projektów, ich autorzy wyróżnili się kreatywnością i pomysłowością. Fundusz przeznaczył 130 tys. zł na nagrody.

  Wśród najlepszych wniosków znalazły się projekty przygotowane przez: Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim (6,5 tys. zł), Szkołę Podstawową nr 15 w Tarnowskich Górach (7,7 tys. zł), Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. A. Mickiewicza w Kaletach (2,4 tys. zł).

  Drugi konkurs dotyczył utworzenia ekopracowni. Mogły w nim uczestniczyć wszystkie szkoły z województwa śląskiego, nie tylko laureaci pierwszego konkursu. Z 53 złożonych wniosków dofinansowanie uzyskały 24, w tym: SP nr 15 w Tarnowskich Górach – 37,6 tys. zł, SP nr 1 w Miasteczku Śląskim – 29,8 tys. zł, PSP nr 1 w Kaletach – 13,1 tys. zł, SP im. Powstańców Śląskich w Tworogu – 32 tys. zł.

  Ekopracownia w Kaletach służyć będzie uczniom klas IV-VI oraz uczestnikom zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych w ramach autorskiego projektu "Kropla wody pełna życia". Jej wyposażenie to m.in 35 mikroskopów z preparatami, zestaw multimedialny, ekran sufitowy, laptop, projektor, tablica multimedialna, filmy i wydawnictwa edukacyjne.

  W ramach autorskiego projektu "Zielona wyspa" w szkole w Miasteczku Śląskim zakupiono zestawy do doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych, pomoce ekspozycyjne (modele narządów), uzupełniono bibliotekę przyrodnika (atlasy, albumy ekologiczne) oraz doposażono w nowoczesne technologie i multimedia – zakup tablicy interaktywnej i rzutnika multimedialnego, komputera itd.

  (mir)

  Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


  Artykuł ukazał się w GWARKU 18 z 30.04.2016

  komentarze
  „Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

  Wydawca:
  Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

  Adres redakcji:
  42-600 Tarnowskie Góry
  ul. Bytomska 3
  Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
  fax 32-285-37-03
  Poinformuj Gwarka

  Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

   

  Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.