•  Prezes WFOŚ Tomasz Bednarek.
     Prezes WFOŚ Tomasz Bednarek. Fot. Archiwum funduszu
21.01.2020

Kiedy niska emisja przestanie być problemem w województwie śląskim?

O problemie zanieczyszczenia powietrza, edukacji ekologicznej i planach na 2020 r. największej w województwie śląskim instytucji wspierającej przedsięwzięcia ekologiczne - z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozmawia Jarosław Myśliwski.

– Które z projektów prowadzonych czy wspieranych przez katowicki WFOŚiGW w 2020 r. uważa Pan za najważniejsze?

– W zasadzie wszystkie programy, które realizowaliśmy do tej pory, będą kontynuowane. Z całą pewnością ten najważniejszy i najpilniejszy to Czyste Powietrze. To największy program, w 2019 r., najwięcej środków przeznaczyliśmy na jego realizację i zdecydowanie najwięcej przeznaczymy w 2020 r. To program, który odpowiada na ten najpilniejszy problem, jakim jest niska emisja.

– Do programu Czyste Powietrze mają zostać wprowadzone zmiany. Jakie i w jakim celu są wprowadzane?

– Program Czyste Powietrze od samego początku przewidywał okresową ewaluację i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konsultuje z wojewódzkimi funduszami przebieg jego realizacji. Zgłaszamy uwagi i propozycje mające na celu poprawę sprawności, wprowadzenie uproszczeń, żeby program był dla mieszkańców łatwy, zrozumiały i dostępny, żeby cieszył się jak największym powodzeniem i jeszcze większym zainteresowaniem niż dotychczas. Zmiany, jeżeli zostaną wprowadzone, na pewno będą dotyczyć usprawnień i uproszczeń w realizacji programu.

– Jednym ze sposobów na poprawę dostępności programu Czyste Powietrze było podpisanie porozumień z urzędami gmin na otwarcie punktów konsultacyjnych. Czy można już mówić o efektach?

– Otwarcie tych punktów powoduje, że w szczególności mieszkańcy miejscowości oddalonych od naszej siedziby w Katowicach czy naszych biur w Bielsku-Białej lub Częstochowie, mają łatwiejszy dostęp. Nie muszą daleko jeździć z dokumentacją czy w sprawie wyjaśnienia wątpliwości. Mają możliwość składania wniosków u siebie, tam też są weryfikowane i składane ewentualne korekty, co oszczędność czasu. Zauważamy, że w tych miejscowościach, gdzie są punkty składania wniosków zainteresowanie programem jest większe. Gminy z kolei mają dostęp do informacji, ilu mieszkańców zainteresowało się termomodernizacją i wymianą źródeł ciepła, a przez to swoje działania mogą zaplanować w lepszy sposób. Jest to korzystne i dla mieszkańców, i dla nas, bo dostajemy lepiej przygotowane wnioski, jak również dla gmin, bo wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców.

– Czy lista punktów konsultacyjnych jest już zamknięta, czy też inne gminy mają możliwość podpisania porozumienia w tej sprawie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska?

– Lista jest otwarta. Na tę chwilę porozumienie podpisało 28 gmin i cały czas zapraszamy i zachęcamy kolejne gminy. W styczniu podpisaliśmy 3 porozumienia, a kolejne gminy zgłaszają chęć współpracy.

– Czy gmina musi spełniać jakieś warunki, żeby mogła utworzyć u siebie punkt przyjmowania wniosków?

– Musi zadeklarować, że oddeleguje co najmniej jednego pracownika do obsługi punktu i zapewni miejsce na punkt. Natomiast kwestia przeszkolenia leży po naszej stronie.

– Jak Pan sądzi, kiedy niska emisja przestanie być problemem w województwie śląskim? Czy można mówić o jakimś horyzoncie czasowym?

– Niska emisja to problem, który od wielu lat dotyczy naszego województwa i przez wiele lat był pomijany. Działania były niewystarczające. Dopiero uruchomienie programu Czyste Powietrze spowodowało kilkukrotne przyspieszenie walki z niską emisją. Oczywiście, nie da się wyeliminować tych wieloletnich zaniedbań w ciągu jednego roku czy dwóch lat. Natomiast program Czyste Powietrze został zaplanowany na 10 lat i założeniem jest wyeliminowanie w tej perspektywie tego problemu. Myślę, że to jest bardzo realna perspektywa.

– Czy w dziedzinie gospodarki odpadami czy wodno-ściekowej WFOŚiGW też będzie prowadził jakieś duże projekty?

– Oba te obszary znajdują się na naszej liście priorytetów. Cały czas wspieramy te działania i będziemy je kontynuować w roku 2020. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ubiegłym roku wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski uruchomiliśmy program gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i chcemy kontynuować jego realizację. Poza tym programem nasza oferta finansowa skierowana jest do samorządów, przede wszystkim na modernizację czy rozbudowę sieci kanalizacyjnych. Podobnie jest w przypadku gospodarki odpadami, cały czas oferta finansowania jest dostępna.

– Stan ochrony środowiska w dużej mierze zależy od edukacji ekologicznej. W jaki sposób WFOŚiGW będzie wspierać edukację ekologiczną w 2020 r.?

– Już ogłosiliśmy kolejną edycję konkursu Zielona Pracownia. To sztandarowy program wojewódzkiego funduszu w zakresie edukacji ekologicznej, polegający na dofinansowaniu tworzenia nowoczesnych pracowni przyrodniczych w szkołach. W ubiegłym roku 87 pracowni zostało dofinansowanych. W ciągu 5 lat funkcjonowania tego programu wsparto utworzenie 250 pracowni. Do 14 lutego placówki mogą już składać wnioski do pierwszego etapu tego konkursu. Liczymy na to, ze zainteresowanie będzie tak samo duże jak w poprzednich latach. Jesteśmy przekonani, że nauka w dobrych warunkach z nowoczesnymi pomocami naukowymi w sposób istotny wpływa na podnoszenie świadomości ekologicznej. Zachęcam do składania wniosków do tego konkursu.

Poza tym tak jak w poprzednich latach będziemy wspierali różnego rodzaju akcje edukacyjne, czy to różnego rodzaju konferencje mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej.

– Fundusz przez lata nagradzał osoby zaangażowane w ochronę środowiska.

– Będziemy kontynuować konkurs Zielone czeki, natomiast chcemy od tego roku troszeczkę zmienić formułę. Jesteśmy na etapie przygotowywania regulaminu i niedługo opublikujemy informację o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Zielonych czeków.

– Dziękuję za rozmowę.

(mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 3/2020 z 21.01.2020

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.