•  Sieć cieplną budowano już na ul. Dworcowej.
     Sieć cieplną budowano już na ul. Dworcowej. Fot. Agnieszka Reczkin
16.08.2018

Kilkanaście milionów na ciepło z sieci

Ponad 16,3 mln zł unijnego dofinansowania dostanie Veolia Południe na podłączenie do sieci cieplnej mieszkańców Miasteczka Śląskiego, Żyglina i Żyglinka. Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ma być podpisana we wrześniu.

Dofinansowanie otrzymał projekt "Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasteczka Śląskiego – podłączenie do rozbudowywanej sieci obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym". Realizuje go spółka Veolia Południe. Jak informuje jej prezes Zenon Chyra, wniosek uzyskał najwyższą ocenę w konkursie. Cała inwestycja ma kosztować ok. 20 mln zł.

Już wcześniej miasteczkowski samorząd i Veolia Południe zachęcały mieszkańców do podłączania się do sieci cieplnej. Chodziło o efekt ekologiczny – wyrugowanie z miasta starych węglowych pieców i walkę ze smogiem. Efekt podwójny, bo do produkcji sieciowego ciepła wykorzystywane jest ciepło odpadowe z Huty Cynku "Miasteczko Śląskie". Inwestycja ma więc być efektywna energetycznie.

Jako pierwsze do sieci zostały podłączone bloki na miasteczkowskim osiedlu. Potem przyszedł czas na ul. Dworcową i tzw. stare Miasteczko Śląskie. Teraz plany są ambitne – podłączanie chętnych z pozostałej części Miasteczka, a także z Żyglina i Żyglinka.

W pierwszej kolejności zostaną podłączone do sieci osoby, które zgłosiły taką chęć jeszcze w 2017 r. Zainteresowani cały czas mogą się zgłaszać do Veolii Południe. – 14 września podpiszemy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Potem ogłosimy przetarg na wykonawcę prac. Procedura potrwa około pół roku – tłumaczy prezes ciepłowniczej spółki. Veolia nie jest w stanie zrealizować tak dużego projektu własnymi siłami, stąd przetarg.

W ramach unijnego projektu zostaną pokryte koszty wykonania przyłącza do sieci i węzła w mieszkaniu czy domu. Zresztą już teraz mieszkańcy ich nie ponoszą – jak mówi Zenon Chyra, płaci za to Veolia Południe. Po stronie klienta jest natomiast podłączenia do węzła instalacji wewnętrznej. Przy czym, w ramach umowy, zobowiązuje się on korzystać z ciepła sieciowego przez określony czas, np. 5 czy 10 lat. Także ci, którzy zdecydują się na zmianę źródła ciepła w ramach unijnego projektu, muszą się liczyć z tym, że przez 5 lat muszą korzystać z tego z sieci.

Kolejna kwestia to utrudnienia związane z budową sieci cieplnej. Takie były np., kiedy prace trwały na ul. Dworcowej. "Apelujemy o wyrozumiałość i cierpliwość. Pamiętajmy, że ten projekt będzie przynosił efekty nam, naszym dzieciom oraz wnukom" - czytamy na stronie internetowej miasteczkowskiego magistratu.

Przypomnijmy, że współpraca miasta z ciepłowniczą spółką i promowanie podłączania się do sieci, nie wszystkim się podoba. Są głosy, że grozi to monopolizacją rynku, że z czasem ceny drastycznie wzrosną.

Na sesji rady miejskiej prezes Zenon Chyra tłumaczył, że nie ma ryzyka monopolu, bo miasteczkowianie mają wybór, mogą zdecydować się na dowolne źródło ciepła. Do sieciowego nikt ich nie zmusza. A jeżeli się okaże, że są z usługi niezadowoleni, albo uznają, że jest za droga, mogą zrezygnować. Tyle że po upływie określonego czasu wynikającego z umowy. Prezes Veolii Południe dodał też, że jeżeli spółka da za wysoką cenę, to musi się liczyć z utratą klientów. Nie jest to więc w jej interesie.

Kolejny zarzut sceptyków – lepiej żeby to miasto starało się o unijne pieniądze i samo realizowało zadanie. Tu odpowiedź władz Miasteczka Śląskiego jest jasna: gdyby to samorząd wziął przedsięwzięcie na swoje barki, przez lata nie byłoby pieniędzy na inne inwestycje.

Program Czyste Powietrze

Inwestycja w Miasteczku Śląskim wpisuje się w szersze działania na rzecz ochrony środowiska. W ubiegłym roku katowicki WFOŚiGW realizował program Stop Smog, w ramach którego można było pozyskać środki na zamianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne.

W tym roku ogłoszono program Czyste Powietrze. – Zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i źródeł ciepła – powiedział Henryk Kowalczyk, minister środowiska podczas podpisania porozumienia w sprawie realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze. Zawarto je w czerwcu między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska.

Program ma być realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet to 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych – 39,7 mld zł. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Zakłada się, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów, także tych nowo budowanych. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.

Jak poinformowano nas w katowickim WFOŚ, jeszcze nie są znane szczegóły dotyczące składania wniosków.

Agnieszka Reczkin


Artykuł ukazał się w GWARKU 32/2018 z 14.08.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.