•  
     
26.08.2015

Koalicja na rzecz czystego powietrza

Czy powstanie koalicja na rzecz czystego powietrza dla Górnego Śląska? Podczas pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zaapelował: — Nie przyczyniajmy się do zatruwania się nawzajem. Podejmijmy wspólny,  ekumeniczny właśnie i ekonomiczny, wysiłek w tym zakresie! W tej sprawie trzeba współpracy wszystkich podmiotów życia społecznego, zwłaszcza rządu i samorządu oraz poszczególnych właścicieli nieruchomości. Myślę,  że to zadanie musimy na Śląsku wspólnie podjąć.

— Jestem za stworzeniem koalicji na rzecz czystego powietrza na Śląsku — mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ostatnich latach średnio około 200 mln zł rocznie, czyli połowa wszystkich środków, którymi dysponuje fundusz, jest przeznaczana na poprawę jakości powietrza. — Przedsięwzięcia dotyczące atmosfery są jednymi z najważniejszych zadań katowickiego funduszu. Pieniądze na inwestycje są. Pracujemy nad poprawą świadomości mieszkańców, którzy między innymi poprzez spalanie paliw złej jakości i śmieci przyczyniają się do powstawania niskiej emisji — mówi prezes Pilot. — Dlatego z dużą satysfakcją przyjmuję wsparcie metropolity katowickiego dla działań podejmowanych m.in. przez katowicki fundusz.

Abp Skworc zaznaczył, że mieszkańcy regionu powinni tworzyć "koalicję na rzecz Górnego Śląska, nie tylko w sprawach jego strukturalnej przebudowy, ale także kulturowej i – co dzisiaj szczególnie ważne – ekologicznej". Nawiązał przy tym do publikowanych m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli danych na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce, wśród nich stężeń pyłów zawieszonych, których dopuszczalne wskaźniki przez największą liczbę dni w roku przekraczane są w Krakowie i na Górnym Śląsku.

— Przyczyną tak wysokich stężeń szkodliwych pyłów jest niska emisja, czyli zanieczyszczenie pochodzące w dużej mierze z pieców przydomowych i lokalnych kotłowni węglowych, gdzie spalanie paliwa odbywa się w sposób nieefektywny — powiedział abp Skworc.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.