•  Urny mają być przezroczyste.
     Urny mają być przezroczyste. Fot. Pixabay
17.10.2018

Kolorowe wyborcze kartki, czyli jak głosować?

W dniu wyborów samorządowych 21 października lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 do 21. Wybieramy burmistrzów, prezydentów, wójtów oraz radnych: gminnych,  powiatowych i wojewódzkich.

W gminach, które mają do 20 tys. mieszkańców, są jednomandatowe okręgi wyborcze i głosowanie większościowe. Wygrywa ten kandydat, który dostanie najwięcej głosów. Tam, gdzie mieszkańców jest więcej, wycofano się z jednomandatowych okręgów wyborczych (tak było cztery lata temu w Tarnowskich Górach) i powrócono do głosowania proporcjonalnego. Mandaty zostaną podzielone wśród kandydatów z list, które przekroczą próg wyborczy. Takie same zasady obowiązują w wyborach do rad powiatów i sejmiku wojewódzkiego.

W przypadku wyborów do tarnogórskiej rady miejskiej wyznaczono 3 okręgi wyborcze. Z pierwszego na mandat może liczyć 7 kandydatów (jest 45 chętnych), z drugiego – 8 (kandydatów jest 50) i z trzeciego - 8 (z 48 kandydatów). Radnych powiatowych wybieramy w sześciu okręgach. Mieszkańcy Kalet, Miasteczka Śląskiego, Krupskiego Młyna i Tworoga wybiorą 5 (spośród 53 kandydatów), Ożarowic i Świerklańca – 3 (spośród 38 kandydatów), Zbrosławic – 3 (spośród 38 kandydat), Radzionkowa 3 (spośród 37 kandydatów) i Tarnowskich Gór w sumie 11 radnych (okręg nr 5 – 7 mandatów, 70 kandydatów, okręg nr 6 – 4 mandaty, 47 kandydatów)).

Jeżeli chodzi o wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego, to jesteśmy w okręgu nr 4, który obejmuje Bytom, Gliwice, powiaty tarnogórski, lubliniecki i gliwicki. O 7 mandatów ubiega się 115 kandydatów.

Burmistrzem czy wójtem zostanie ten kandydat, który w I turze zdobędzie ponad połowę ważnych głosów. Jeżeli to się nie uda, będzie druga tura – zmierzy się w niej dwójka z największą liczbą głosów z pierwszego rozdania.Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada. Inaczej będzie w Tworogu i Kaletach, gdzie jest tylko jeden kandydat. Zostaną wybrani, jeżeli więcej niż połowa głosujących opowie się za, czyli postawi znak w kratce przy "TAK".

Niezależnie od tego, ilu kandydatów z okręgu wygrywa, wyborcy przysługuje po jednym głosie w wyborach do rady miasta czy gminy, powiatu sejmiku oraz na burmistrza czy wójta. Aby go oddać, trzeba w kratce przy wybranym nazwisku postawić znak "x" albo inny – ważne by były to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Inne niż dotychczas będą wyborcze urny – przezroczyste.

Listy kandydatów do rad miast i gmin będą białe, do rady powiatu – żółte, do sejmiku województwa – niebieskie, a na prezydentów, burmistrzów i wójtów – różowe.

Każdy wyborca może oddać 4 głosy - jeden na kandydata do rady gminy/miasta, jeden na kandydata do rady powiatu, jeden na kandydata do sejmiku wojewódzkiego i jeden na kandydata na burmistrza/wójta. Głosować będziemy na pojedynczych kartkach - tzw. płachtach).

Kiedy głos będzie nieważny?

- kiedy postawimy znak w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

- nie oddamy głosu w ogóle,

- postawimy znak w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą,

- w przypadku wyborów proporcjonalnych – gdy postawimy znak w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Tam, gdzie na wójta, burmistrza, prezydenta jest tylko jeden kandydat wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" - albo w kratce przy słowie "NIE".

Agnieszka Reczkin


komentarze
z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.