03.01.2019

Konkurs na dofinansowanie Zielonych Pracowni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił 5. edycję konkursów “Zielona Pracownia_Projekt`2019” oraz “Zielona Pracownia`2019”.

Konkurs "Zielona Pracownia_Projekt`2019" skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem jest przygotowanie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7,5 tys. zł. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 stycznia.

Celem konkursu "Zielona Pracownia`2019", skierowanego do organów prowadzących placówki oświatowe z województwa śląskiego, jest dofinansowanie najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Wnioski w konkursie "Zielona Pracownia`2019" składać można w terminie 15 – 29 marca.

Wszystkie wzory dokumentów potrzebnych do aplikowania o dotację są dostępne na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl (mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 1/2019 z 31.12.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.